18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު

ރެކޯޑް ފީއަކަށް ކީޕަރެއް ގެންނަން ޗެލްސީއިން މަސައްކަތްކުރަނީ

  • ޗެލްސީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 71 މިލިއަން ޕައުންޑް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 04:09 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ޗެލްސީއިން އަގު ބޮޑުކޮށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ އުމުރުން އެންމެ 23 އަހަރުގެ ކީޕަރު ކެޕާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު ކެޕާ އަރިޒަބަލާގާ ގެންނަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެލްސީއިން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެބަދެއެވެ. 

ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުންދާ ކެޕާ ގަންނަން ޗެލްސީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 71 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. އުމުރުން އެންމެ 23 އަހަރުގެ ކެޕާއަކީ ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރ ޑޭވިޑް ޑެ ހެއާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާ 2 ނަމްބަރު ކީޕަރެވެ. އޭނާ ވަނީ އެއް މެޗުގައި ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޯލުވެސް ބަލަހައްޓާފައެވެ.

ޗެލްސީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގައި ކެޕާ އެޓީމަށް ގޮސްފިނަމަ މިޓްރާންސްފަރ ވެގެންދާނީ ލިވަރޕޫލްއިން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެލިސަން ގެންދިޔުމަށް ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ އަގުބޮޑު ޓްރާންސްފަރއަކަށެވެ. ލިވަރޕޫލްއިން އެލިސަން ގެންދިޔައީ 66.8 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. 

ބޮޑު އަގުގައި ކީޕަރެއް ގެނައުމުގެ ވާހަކަތައް ޗެލްސީއިން މިފެށީ އެޓީމަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯރޓޮއިސް ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، އޭނާގެ ބަދަލުގައިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. 

ޒުވާން ކީޕަރު ކެޕާއާއި މެދު ޗެލްސީގެ ކޯޗު މޮރީޒިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ބީބީސީއިން ބުނެއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ 2 ސީޒަނުގައި ބިލްބާއޯގެ ޓީމަށް ކުޅެ، ލަލީގާގެ 53 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

މި ޓްރާންސްފަރ ވެގެންދާނީ ޗެލްސީގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރެކޯޑަކަށެވެ. މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރގައި ޗެލްސީއިން ސްޕެއިންގެ ސްޓްރައިކަރ އަލްވާރޯ މޮރާޓާވެސް ގެނައީ 58 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް