18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ކޮވަސިޗް އަދި މޮޑްރިޗް ވެސް ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެ

  • ރެއާލްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ އޭނާ ވިއްކާލާނީ 750 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ކަމަށް
  • ޗެލްސީއިން އަންނަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮވަސިޗް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 17:40 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


މޮޑްރިޗް އަދި ކޮވަސިޗް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށްޓާ އެކު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި މަޓެއޯ ކޮވަސިޗް އެޓީމުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ލޮޕްޓެގީ ބުނެފިއެވެ. 

ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަންތަކުގައި ރެއާލްގެ މިޑްފީލްޑުން ފެނުނު އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔަކީ މޮޑްރިޗް ކަމަށްވާ އިރު އޭނާ ހޯދުމަށް އިޓަލީގެ އިންޓަރ މިލާނުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވަސިޗްއަށް ގިނަ ފަހަރު ފުރުސަތު ލިބިފައި ވަނީ ރެއާލްގެ ބެންޗުންނެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާ ދީފައިވުމާ އެކު އަދި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއަށް ދިޔުމާ އެކު މޮޑްރިޗް ވެސް އެހެން ޓީމަކުން ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

މޮޑްރިޗްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރެއާލްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ އޭނާ ވިއްކާލާނީ އޭނާގެ 750 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ރިލީޒް ފީ ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ. 

ރެއާލްގެ ކޯޗު ލޮޕްޓެގީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޑްރިޗް ފެނިގެންދާނީ ރެއާލްއިން ކަމަށެވެ. މޮޑްރިޗްއާ ވެސް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް ހިޔާލު ބަދަލުކުރާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮވަސިޗް ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ޓީމާ އެކު ފަރިތަކުރި ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ވެސް ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވުމާ އެކު ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. 

ލޮޕްޓެގީ ބުނީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޑްރިޗް އަދި ކޮވަސިޗް ވެސް ކުޅޭނީ ރެއާލްއަށް ކަމަށާއި އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް މިވަގުތު ރެއާލްގައި ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗެލްސީ އިން އަންނަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮވަސިޗް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް