19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މުހައްމަދު އަމީތު

މެންބަރު އަބުޅޯ އާއި އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި ދެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފައި މި ވަނީ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 15:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ -- ޓްވިޓަރ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ގދ. ގައްދޫގައި ޑޯޓުޑޯ އިވެންޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދަނިކޮށް މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. 

އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި ގެންދިޔައީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

 

އަމީތު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގދ. ގައި ޑޯޓުޑޯ ޖައްސަނިކޮށް އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ރަށަކަށް އެރެނީ ވެސް އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތުއާ އެކު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ އަހުމަދު ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް