13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

މުހައްމަދު އަމީތު

މެންބަރު އަބުޅޯ އާއި އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި ދެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފައި މި ވަނީ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 15:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ -- ޓްވިޓަރ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ގދ. ގައްދޫގައި ޑޯޓުޑޯ އިވެންޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދަނިކޮށް މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. 

އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި ގެންދިޔައީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

 

އަމީތު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގދ. ގައި ޑޯޓުޑޯ ޖައްސަނިކޮށް އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ރަށަކަށް އެރެނީ ވެސް އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަމީތުއާ އެކު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ އަހުމަދު ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް