23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ލުއިސް ހެނާންޑޭޒް

ލެސްޓާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ހެނާންޑޭޒް މަލާގާއާ ގުޅިއްޖެ

  • ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބީ އަދި ސީ ޓީމަށް ކުޅެފަ
  • ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ބަދަލުވިކަން އެ ކްލަބުންވެސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ލެސްޓާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މަލާގާއާ ގުޅުނު ހެނާންޑޭޒް -- ގޫގުލް

ލެސްޓާ ސިޓީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ލުއިސް ހެނާންޑޭޒް މާލާގާއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ފްރީ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ލެސްޓާ ސިޓީއާ ގުޅުނު ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބީ އަދި ސީ ޓީމަށްވެސް ކުޅެފައިވާ ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ބަދަލުވިކަން އެ ކްލަބުންވެސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހެނާންޑޭޒް ލެސްޓާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުން މަދުވެ، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެޓީމު ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތައް ދަށްވަމުން އަންނާތީ އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް