11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ލުއިސް ހެނާންޑޭޒް

ލެސްޓާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ހެނާންޑޭޒް މަލާގާއާ ގުޅިއްޖެ

  • ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބީ އަދި ސީ ޓީމަށް ކުޅެފަ
  • ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ބަދަލުވިކަން އެ ކްލަބުންވެސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ލެސްޓާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މަލާގާއާ ގުޅުނު ހެނާންޑޭޒް -- ގޫގުލް

ލެސްޓާ ސިޓީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ލުއިސް ހެނާންޑޭޒް މާލާގާއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ފްރީ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ލެސްޓާ ސިޓީއާ ގުޅުނު ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބީ އަދި ސީ ޓީމަށްވެސް ކުޅެފައިވާ ހެނާންޑޭޒް މަލާގާ އަށް ބަދަލުވިކަން އެ ކްލަބުންވެސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހެނާންޑޭޒް ލެސްޓާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުން މަދުވެ، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެޓީމު ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތައް ދަށްވަމުން އަންނާތީ އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް