18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

ކައިވެންޏަށް ފަހު އާލިއާ ފިލްމް ކުޅޭނެތަ؟

  • ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިލްމް ކުޅޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 03:06 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އާލިއާ ބަޓްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި 23 މިލިއަން ފޮލޯވާސް ހަމަވުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޭނާވަނީ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޭނުންނަށް ހުޅުވާލަފައެވެ.

އާލިއާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފޭނުންކުރި ސުވާލު ތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.  

ގިނަ ފޭނުން އާލިއާ އާއި ސުވާލު ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކާހިތްވަނީ ކޯއްޗެއްތޯ އަދި އެންމެ ކިޔާހިތްވާ ފޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފޭނަކު ވަނީ ކައިވެންޏަށްފަހު ފިލްމް ކުޅޭނަންތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އާލިއާ ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށްފަހު ވެސް ފިލްމް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާއަށް އެކްޓް ކުރެވޭހާ ދުވަހަކު އެކަން ހުއްޓާނުލާ ކުރާނެ ކަމަށް އާލިއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިޖަވާބު ވެގެން ދާނީ އާލިއާގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް މި އަހަރުގެ މެއި މަހު "ޖީކިއު" މެގަޒިންއަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ރަންބީރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް