25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ކައިވެންޏަށް ފަހު އާލިއާ ފިލްމް ކުޅޭނެތަ؟

  • ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިލްމް ކުޅޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 03:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


އާލިއާ ބަޓް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އާލިއާ ބަޓްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި 23 މިލިއަން ފޮލޯވާސް ހަމަވުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޭނާވަނީ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޭނުންނަށް ހުޅުވާލަފައެވެ.

އާލިއާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފޭނުންކުރި ސުވާލު ތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.  

ގިނަ ފޭނުން އާލިއާ އާއި ސުވާލު ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކާހިތްވަނީ ކޯއްޗެއްތޯ އަދި އެންމެ ކިޔާހިތްވާ ފޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފޭނަކު ވަނީ ކައިވެންޏަށްފަހު ފިލްމް ކުޅޭނަންތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އާލިއާ ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށްފަހު ވެސް ފިލްމް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާއަށް އެކްޓް ކުރެވޭހާ ދުވަހަކު އެކަން ހުއްޓާނުލާ ކުރާނެ ކަމަށް އާލިއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިޖަވާބު ވެގެން ދާނީ އާލިއާގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް މި އަހަރުގެ މެއި މަހު "ޖީކިއު" މެގަޒިންއަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ރަންބީރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް