18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކް އަށް ފަހު ޖާންވީ އާއި އިޝާން އެކުގައި ޖިމްއަށް!

  • "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިފަހުން މި ދެތަރިން އެކުގައި އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ވަނީ ދާންފަށާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 02:04 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވި ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު އެކުގައި ޖިމްއަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ.

އިޝާން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކުގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ވޯކް އައުޓްސް ހަދަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި މި ދެތަރިން ކަސްރަތު ކުރަމުން ދިޔައިރު އިޝާން ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެންނަ ގޮތަށް ޓީޝާޓް ބަލައިގެން ހުއްޓަ އެވެ. ޖާންވީ ފެނިގެންދަނީ ކަސްރަތުކުރާއިރު ލުމަށް ޚާއްސަ ކަޅު ކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެންނެވެ.

"ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިފަހުން މި ދެތަރިން އެކުގައި އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ވަނީ ދާންފަށާފައެވެ. ދާދި ފަހުން މި ދެތަރިން ވަނީ ފެޝަން ޑިޒައިނަރ މަނީޝް މަލޯތްރާގެ ފެޝަން ޝޯއަށް ޖާންވީގެ ކޮއްކޮ ހުޝީ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން އާއި އެކު ގޮސްފައެވެ.

އިޝާން އާއި ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ފިލްމް " ދަޅަކް" އަކީ މަރާތީ ފިލްމް " ސައިރާތް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމް ވަނީ ރިލީޒް ކުރިތާ ދިހަ ދުވަހު ގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކުރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް