15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކް އަށް ފަހު ޖާންވީ އާއި އިޝާން އެކުގައި ޖިމްއަށް!

  • "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިފަހުން މި ދެތަރިން އެކުގައި އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ވަނީ ދާންފަށާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 02:04 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވި ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު އެކުގައި ޖިމްއަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ.

އިޝާން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކުގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ވޯކް އައުޓްސް ހަދަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި މި ދެތަރިން ކަސްރަތު ކުރަމުން ދިޔައިރު އިޝާން ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެންނަ ގޮތަށް ޓީޝާޓް ބަލައިގެން ހުއްޓަ އެވެ. ޖާންވީ ފެނިގެންދަނީ ކަސްރަތުކުރާއިރު ލުމަށް ޚާއްސަ ކަޅު ކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެންނެވެ.

"ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިފަހުން މި ދެތަރިން އެކުގައި އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ވަނީ ދާންފަށާފައެވެ. ދާދި ފަހުން މި ދެތަރިން ވަނީ ފެޝަން ޑިޒައިނަރ މަނީޝް މަލޯތްރާގެ ފެޝަން ޝޯއަށް ޖާންވީގެ ކޮއްކޮ ހުޝީ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން އާއި އެކު ގޮސްފައެވެ.

އިޝާން އާއި ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ފިލްމް " ދަޅަކް" އަކީ މަރާތީ ފިލްމް " ސައިރާތް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމް ވަނީ ރިލީޒް ކުރިތާ ދިހަ ދުވަހު ގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކުރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް