23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލް

އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މޮޑެލްއަކު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި

  • މޮޑެލް ލޮއު ކެނީއަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިފައި
  • މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯވް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އޮސްޓްރޭލިއަން މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ -- ގޫގުލް

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯވްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މޮޑެލްއަކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރަކީ ހަމަ އެކަނި ނަންބަރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ވާހަކަ ތެދެއް ކަމަށް ދައްކުވައިދެމުން 58 އަހަރުގެ އޮސްޓްރޭލިއަން މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ ވަނީ ރަންވޭގައި އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައި އެންމެ ހައިރާންކޮށްލުވާފައެވެ.

ވާރޖިން އޮސްޓްރޭލިޔާ މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލްގައި މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ ދައްކުވައިދިނީ ލޭބަލް އަލްބަސް ލޫމެންގެ އަތް ދިގު ޓޮޕަކީ ކަޅު ކުލައިގެ ސްކާޓެކެވެ. އަދި ލޮއު ކެނީގެ ބޮލުގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ހުދު ކުލަ ހުރުމާ އެކު މި ޑިޒައިން ވެގެންދިޔައީ މުޅި ޝޯވް ބަލަން ގޮސް ތިބި އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިގަތް ޑިޒައިން އަކަށެވެ.

ޑިޒައިނާރ ކްރިސްޓޮފަރ އެސްބަރގެ މި ޑިޒައިންއަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފްކޮށްފައިވާއިރު، ރޯޔަލް އެގްޒިބިޝަން ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި މިޝޯވްގައި އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނީ 58 އަހަރުގެ މޮޑެލް ލޮއު ކެނީއަށެވެ.

ވާރޖިން އޮސްޓްރޭލިޔާ މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލްއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެޝަން ލޭބަލްސް އެއްތަނަކުން ފެނިގެންދާ ފެސްޓިވަލަކަށްވާ އިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިޒައިނަރުންގެ ތަފާތު ގިނަ ބްރޭންޑް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި މަދުން ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުރީގެ މޮޑެލުން އެކި ކެމްޕެއިންތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް