16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލް

އުމުރުން 58 އަހަރުގެ މޮޑެލްއަކު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި

  • މޮޑެލް ލޮއު ކެނީއަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިފައި
  • މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯވް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އޮސްޓްރޭލިއަން މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ -- ގޫގުލް

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯވްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މޮޑެލްއަކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރަކީ ހަމަ އެކަނި ނަންބަރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ވާހަކަ ތެދެއް ކަމަށް ދައްކުވައިދެމުން 58 އަހަރުގެ އޮސްޓްރޭލިއަން މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ ވަނީ ރަންވޭގައި އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައި އެންމެ ހައިރާންކޮށްލުވާފައެވެ.

ވާރޖިން އޮސްޓްރޭލިޔާ މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލްގައި މޮޑެލް ލޮއު ކެނީ ދައްކުވައިދިނީ ލޭބަލް އަލްބަސް ލޫމެންގެ އަތް ދިގު ޓޮޕަކީ ކަޅު ކުލައިގެ ސްކާޓެކެވެ. އަދި ލޮއު ކެނީގެ ބޮލުގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ހުދު ކުލަ ހުރުމާ އެކު މި ޑިޒައިން ވެގެންދިޔައީ މުޅި ޝޯވް ބަލަން ގޮސް ތިބި އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިގަތް ޑިޒައިން އަކަށެވެ.

ޑިޒައިނާރ ކްރިސްޓޮފަރ އެސްބަރގެ މި ޑިޒައިންއަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފްކޮށްފައިވާއިރު، ރޯޔަލް އެގްޒިބިޝަން ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި މިޝޯވްގައި އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނީ 58 އަހަރުގެ މޮޑެލް ލޮއު ކެނީއަށެވެ.

ވާރޖިން އޮސްޓްރޭލިޔާ މެލްބަން ފެޝަން ފެސްޓިވަލްއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެޝަން ލޭބަލްސް އެއްތަނަކުން ފެނިގެންދާ ފެސްޓިވަލަކަށްވާ އިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިޒައިނަރުންގެ ތަފާތު ގިނަ ބްރޭންޑް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި މަދުން ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުރީގެ މޮޑެލުން އެކި ކެމްޕެއިންތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް