19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ

އެންގޭޖްމަންޓް ރިންގް ފޮރުވަން މަސައްކަތްކުރާތީ ޕްރިޔަންކާއަށް ފާޑުކިޔައިފި

 • ޕްރިޔަންކާއަކީ މީހުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަންނާނެއް
 • ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ ނިކް ޖޮނަސްއާއި
 • މި ދެމީހުން އެންގޭޖްވި ކަމެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:40 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
 6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
 7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޮނަސްއާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާއި ދެމީހުން އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާއިރު، ޕްރިޔަންކާ މިކަން ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭނާގެ ފޭނުން ފާޑުކިޔައިފިއެެވެ.

ސިންގަޕޯރގައި ބޭއްވި ނިކްގެ ކޮންސެޓުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެނބުރި އިންޑިޔާއަށް އައިރު ދިއްލީ އެއަރޕޯޓުން މީޑިޔާތަކަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މީޑިޔާތަކަށް ފެނުމާއި އެކު ޕްރިޔާންކާ ވަނީ އޭނާގެ އިނގިލީގައި އޮތް އަނގޮޓި ނަގާ ޖީންސްގެ ޖީބަށް ލާފައެވެ.

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on

މީގެ ކުރިންވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް އެންގޭޖްމަންޓް އަނގޮޓި ފޮރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މިގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ކަންތައް ކުރުމުން މީޑިޔާތަކުންނާއި އޭނާއަށް ސަޕޯޓްކުރާ އެތައް ފޭނުންނެއް ވަނީ މިކަމަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ކަންގަނާ ރަނައުތުވެސް ޕްރިޔަންކާ އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެންގޭޖްމަންޓް އަނގޮޓި ފޮރުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ފޭނުންވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައިވެސް ގިނަ މީހުންވަނީ ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކްގެ އޮންނަ ގުޅުމަށް ޕްރިކަންޔާ އަދިވެސް އެއްބަސް ނުވުމުންވެސް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ހަބަރުތައް  ބުނާގޮތުން މިދެ މީހުން އެންގޭޖްވެފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ އުފަން ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް