18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އީދު ބަންދުގައި ބޭންކްތައް ހުޅ

އީދު ބަންދުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 22 ގައި އެމްއެމްއޭއާއި ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

 • އެމްއެމްއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 11:27 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) -- ގޫގުލް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ހަފްތާއަކަށް ރަސްމީ ބަންދު އަންނާތީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކްތަކުން ހިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކްތަކާއި އެމްއެމްއޭ އިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެމްއޭ އިން ހިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް:

 • ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 ން 14:00 އަށް
 • ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 އިން 11:00 އަށް
 • ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:30 އިން 15:00 އަށް.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އޮގަސްޓު 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ވެއްޖެނަމަ، އޮގަސްޓު 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، އޮގަސްޓު 19 ވަނަ ދުވަހު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ، އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީގައްޔާއި އެނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އެކަމަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް