15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:46

އީދު ބަންދުގައި ބޭންކްތައް ހުޅ

އީދު ބަންދުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 22 ގައި އެމްއެމްއޭއާއި ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

 • އެމްއެމްއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 11:27 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
 2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
 3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
 4. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
 5. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
 6. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
 7. ޖަރުމަނުގައި ޗޮކްލެޓް ކާރުހާނާއެއް ބަންޑުންވެ ޗޮކްލެޓުން މަގުމަތި ފުރިއްޖެ!
 8. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި


މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) -- ގޫގުލް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ހަފްތާއަކަށް ރަސްމީ ބަންދު އަންނާތީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކްތަކުން ހިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކްތަކާއި އެމްއެމްއޭ އިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެމްއޭ އިން ހިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް:

 • ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 ން 14:00 އަށް
 • ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 އިން 11:00 އަށް
 • ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:30 އިން 15:00 އަށް.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އޮގަސްޓު 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ވެއްޖެނަމަ، އޮގަސްޓު 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، އޮގަސްޓު 19 ވަނަ ދުވަހު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ، އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީގައްޔާއި އެނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އެކަމަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް