18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން

  • ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 10:35 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން -- ގޫގުލް

ދަރިއަކު ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައެވެ.

ކްލޯއީއާއި ޓްރިސްޓަންގެ ދަރިފުޅު ޓްރޫ ތޮމްޕްސަން ލިބުމާއެކު ކްލޯއީއަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ ސުވާލަކީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދަރިއެއް ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ.

އީ ނިއުސްއަށް ކްލޯއީ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޓްރޫއަށް ކޮއްކޮއެއް ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށާއި ބައިވަރު ދަރިން ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ކްލޯއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ސީދާ ބުނަންޏާ އަހަރެން ވަރަށް ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން. އެކަމަކު އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ އަދި އެކަމަށް ރެޑީކަމެއް،" ކްލޯއީ ބުންޏެވެ.

ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ ލަމަރް އޮޑޮމް އާއި ދެމީހުން ކުރިން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ "ކީޕިން އަޕްވިތު ކާޑޭޝިއަން"ގެ އެޕިސޯޑުގައި ކްލޯއީ ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ "އައިވީއެފް" ކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެފަހަރު ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެދެމީހުން ވަރިވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް