22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން

  • ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 10:35 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން -- ގޫގުލް

ދަރިއަކު ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައެވެ.

ކްލޯއީއާއި ޓްރިސްޓަންގެ ދަރިފުޅު ޓްރޫ ތޮމްޕްސަން ލިބުމާއެކު ކްލޯއީއަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ ސުވާލަކީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދަރިއެއް ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ.

އީ ނިއުސްއަށް ކްލޯއީ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޓްރޫއަށް ކޮއްކޮއެއް ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށާއި ބައިވަރު ދަރިން ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ކްލޯއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ސީދާ ބުނަންޏާ އަހަރެން ވަރަށް ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން. އެކަމަކު އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ އަދި އެކަމަށް ރެޑީކަމެއް،" ކްލޯއީ ބުންޏެވެ.

ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ ލަމަރް އޮޑޮމް އާއި ދެމީހުން ކުރިން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ "ކީޕިން އަޕްވިތު ކާޑޭޝިއަން"ގެ އެޕިސޯޑުގައި ކްލޯއީ ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ "އައިވީއެފް" ކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެފަހަރު ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެދެމީހުން ވަރިވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް