21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން

ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން

  • ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 10:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން -- ގޫގުލް

ދަރިއަކު ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރިސްޓަން ތޮމްޕްސަން އަށް ދަރިއެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލްގައެވެ.

ކްލޯއީއާއި ޓްރިސްޓަންގެ ދަރިފުޅު ޓްރޫ ތޮމްޕްސަން ލިބުމާއެކު ކްލޯއީއަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ ސުވާލަކީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދަރިއެއް ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ.

އީ ނިއުސްއަށް ކްލޯއީ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޓްރޫއަށް ކޮއްކޮއެއް ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށާއި ބައިވަރު ދަރިން ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ކްލޯއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ސީދާ ބުނަންޏާ އަހަރެން ވަރަށް ބައިވަރު ދަރިން ބޭނުން. އެކަމަކު އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ އަދި އެކަމަށް ރެޑީކަމެއް،" ކްލޯއީ ބުންޏެވެ.

ކްލޯއީ އާއި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ ލަމަރް އޮޑޮމް އާއި ދެމީހުން ކުރިން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ "ކީޕިން އަޕްވިތު ކާޑޭޝިއަން"ގެ އެޕިސޯޑުގައި ކްލޯއީ ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ "އައިވީއެފް" ކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އެފަހަރު ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. އެދެމީހުން ވަރިވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް