21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ފަންނޭ ޚާން

ފަންނޭ ޚާންގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނުވި

  • ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފިލްމަށް ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް ރުޕީސް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ފަންނޭ ޚާންގެ ޕޯސްޓަރ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އައި ހިންދީ ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންއަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު އެނަލިސްޓެއްކަމަށްވާ ތާރަން އަދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަންނޭ ޚާންގެ ހުށައެޅުން ވަރަށް ދަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ އުއްމީދު ކުރި ވަރާ އަޅާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ދަށްވުމެއްކަމަށާއި ފިލްމުގެ އެކްޓިން ކަމު ނުދާކަމަށް ފިލްމު ބެލި މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން މިފިލްމަށް އަމާޒުވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއިގެ ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން ވަނީ ފިލްމު ބެލުމަށްފަހު ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. ފަންނޭ ޚާން އަކީ ރީތި ފިލްމެއްކަމަށާއި ރަނގަޅު މެސެޖެއް ލިބޭ ފިލްމެއްކަމަށް އަބީޝެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަންނޭ ޚާން އަކީ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. އަނިލް ކަޕޫރު މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އަނިލް އަދާކުރަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް ވުމަށް ދެކެމުންދާ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައްޕައެއްގެ ރޯލެވެ. ފަންނޭ ޚާންގެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަކީ އަނިލް ކަޕޫރް އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ އިތުރުން އައިޝްވާރްޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި، ދިވްޔާ ދަތުއެވެ.

މިއީ އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ 1999 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ފިލްމު ތާލް ގެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އަތުލް މަންޖްރެކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާ އާއި ޕްރޭނާ އަރޯރާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަނިލް ކަޕޫރުގެ ފިލްމަކަށް ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި އެންމެ ވިދަމުންދާ ފިލްމު ރޭސް3 އެވެ. ރޭސް3 އަށް ވަނީ 500 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް އަށް ވުރެބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް