25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ފަންނޭ ޚާން

ފަންނޭ ޚާންގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނުވި

  • ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފިލްމަށް ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް ރުޕީސް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ފަންނޭ ޚާންގެ ޕޯސްޓަރ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އައި ހިންދީ ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންއަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު އެނަލިސްޓެއްކަމަށްވާ ތާރަން އަދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަންނޭ ޚާންގެ ހުށައެޅުން ވަރަށް ދަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ އުއްމީދު ކުރި ވަރާ އަޅާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ދަށްވުމެއްކަމަށާއި ފިލްމުގެ އެކްޓިން ކަމު ނުދާކަމަށް ފިލްމު ބެލި މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން މިފިލްމަށް އަމާޒުވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއިގެ ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން ވަނީ ފިލްމު ބެލުމަށްފަހު ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. ފަންނޭ ޚާން އަކީ ރީތި ފިލްމެއްކަމަށާއި ރަނގަޅު މެސެޖެއް ލިބޭ ފިލްމެއްކަމަށް އަބީޝެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަންނޭ ޚާން އަކީ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. އަނިލް ކަޕޫރު މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އަނިލް އަދާކުރަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް ވުމަށް ދެކެމުންދާ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައްޕައެއްގެ ރޯލެވެ. ފަންނޭ ޚާންގެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަކީ އަނިލް ކަޕޫރް އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ އިތުރުން އައިޝްވާރްޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި، ދިވްޔާ ދަތުއެވެ.

މިއީ އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ 1999 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ފިލްމު ތާލް ގެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އަތުލް މަންޖްރެކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާ އާއި ޕްރޭނާ އަރޯރާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަނިލް ކަޕޫރުގެ ފިލްމަކަށް ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި އެންމެ ވިދަމުންދާ ފިލްމު ރޭސް3 އެވެ. ރޭސް3 އަށް ވަނީ 500 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް އަށް ވުރެބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް