18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ފަންނޭ ޚާން

ފަންނޭ ޚާންގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނުވި

  • ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފިލްމަށް ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް ރުޕީސް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ފަންނޭ ޚާންގެ ޕޯސްޓަރ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އައި ހިންދީ ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންއަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނީ 2.15 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު އެނަލިސްޓެއްކަމަށްވާ ތާރަން އަދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަންނޭ ޚާންގެ ހުށައެޅުން ވަރަށް ދަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ އުއްމީދު ކުރި ވަރާ އަޅާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ދަށްވުމެއްކަމަށާއި ފިލްމުގެ އެކްޓިން ކަމު ނުދާކަމަށް ފިލްމު ބެލި މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފިލްމަށް މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން މިފިލްމަށް އަމާޒުވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއިގެ ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން ވަނީ ފިލްމު ބެލުމަށްފަހު ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. ފަންނޭ ޚާން އަކީ ރީތި ފިލްމެއްކަމަށާއި ރަނގަޅު މެސެޖެއް ލިބޭ ފިލްމެއްކަމަށް އަބީޝެކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަންނޭ ޚާން އަކީ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. އަނިލް ކަޕޫރު މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އަނިލް އަދާކުރަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް ވުމަށް ދެކެމުންދާ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައްޕައެއްގެ ރޯލެވެ. ފަންނޭ ޚާންގެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަކީ އަނިލް ކަޕޫރް އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ އިތުރުން އައިޝްވާރްޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި، ދިވްޔާ ދަތުއެވެ.

މިއީ އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ 1999 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ފިލްމު ތާލް ގެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އަތުލް މަންޖްރެކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާ އާއި ޕްރޭނާ އަރޯރާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަނިލް ކަޕޫރުގެ ފިލްމަކަށް ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި އެންމެ ވިދަމުންދާ ފިލްމު ރޭސް3 އެވެ. ރޭސް3 އަށް ވަނީ 500 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް އަށް ވުރެބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް