19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ތުރުކީ- އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ދެ ވަޒީރަކާއި ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

  • އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ފާދިރީ އެންޑްރޫ ބަރަންސަން ދޫނުކޮށްގެން
  • ތުރުކީން ފިޔަވަޅު އެޅީ އެގައުމުގެ ދެ ވަޒީރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 08:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން(ކ) އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް(ވ). އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު އެގައުމުންވެސް އެމެރިކާއަށް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި -- އަލްޖަޒީރާ

ތުރުކީގެ ދެ ވަޒީރަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ދެ ވަޒީރަކާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ދެ ވަޒީރުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅުއެޅީ އެދެބޭފުޅުންނަކީ އެމެރިކާގެ ފާދިރީ އެންޑްރޫ ބަރަންސަން ތުރުކީން ހައްޔަރުކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ދެބޭފުޅުންކަމަށާއި އެދެބޭފުޅުންނަކީ ތުރުކީގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް ހިންގަވާ ދެވެރިންކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އެޅި ދެ ވަޒީރުންނަކީ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ސުލައިމާން ސޮއިލޫއާއި، ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު އަބްދުލްހަމީދުއެވެ.

ތުރުކީން އެމެރިކާގެ ދެ ވަޒީރަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ އެމެރިކާއިން ތުރުކީގެ ދެވަޒީރަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވާތާ ހަފްތާއެއް ވެސް ނުވަނީހެވެ.

ތުރުކީގެ ދައުލަތުގެ މިޑިއާ އަނާދޫލޫއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް އަދި އިންޓީރިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދެ ސެކެޓްރީންނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމަވައި ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ދެ ވަޒީރަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ފަސް ޖެހޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އެދޭހާ ކަންތައްތަކަށް ބޯ ނުލަނބާނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް