26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ލޮމްބޮކަށް އައި ބިންހެލުން

ލޮމްބޮކް: ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 82 އަށް އަރައިފި

  • ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 7 މެގްނިޓިއުޑްގައި
  • ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިގެންދިއަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 08:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  6. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  7. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި
  8. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ 19 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: އިލްހާމް


5 އޯގަސްޓް 2018 ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކްއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކެއް -- ބީބީސީ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރަށެއްކަމަށްވާ ލޮމްބޮކްއަށް އާދީއްތަ ދުވަހުއައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 82 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދު އަދިވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ބިމުގެ އެއްމެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން އައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 7 ގެ ބާރުމިނުގައެވެ. ބިންހެލުމުގައި އެތައް އިމާރާތެއްވެއްޓި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްވަނީ ކެނޑިއެވެ.

ލޮމްބޮކްގެ އަވަށްޓެރި ބާލީގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެރަށުގައިވެސް ގެތަކުން ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވަމުން މީހުން ދުވާ މަންޒަރުފެނެއެވެ.

ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ނެރުނު ނަމަވެސް މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންޒާރުވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ފަރުބަދައަށް އެރުމަށާއި ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ލޮމްބޮކްއަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވާއިރު އޭގެ ކުރީހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ލޮމްބޮކްއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި 16 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ޝައުގެވެރިވާ ލޮމްބޮކް އޮންނަނީ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ބާލީގެ އިރުން 40 އަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުމިނުގައެވެ.

ބާލީއާއި ލޮމްބޮކްގެ އާބާދީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަނަށްއަރާއިރު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް މިލިއަނަކަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް