17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް

ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑާއެކު ސިޓީއިން ސީޒަންގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް އުފުލާލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ޗެލްސީއާއި ވާދަކޮށް އެންމެފަހުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ހޯދައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މި މެޗުގައި ކުޅެނީ ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއި އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލްސީއެވެ. 

މި މެޗުގައި ސިޓީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ރިޔާދު މަހްރޭޒް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޗެލްސީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ޖޯޖީނިއޯ ވެސް ކުޅުނުއިރު މިއީ މައުރީޒިއޯ ސައްރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވާދަވެރި މެޗެވެ. 

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯއެވެ. މިއީ އޭނާ ސިޓީއަށް ޖަހައިދިން 200 ވަނަ ލަނޑެވެ. ސިޓީއިން ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންދިޔައިރު މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދިނީ އަގުއޭރޯއެވެ. ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި މެޗުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅޭނެ މެޗަކީ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު ހަޑާސްފީލްޑް ޓައުންއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް