18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް

ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑާއެކު ސިޓީއިން ސީޒަންގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް އުފުލާލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ޗެލްސީއާއި ވާދަކޮށް އެންމެފަހުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ހޯދައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މި މެޗުގައި ކުޅެނީ ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއި އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލްސީއެވެ. 

މި މެޗުގައި ސިޓީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ރިޔާދު މަހްރޭޒް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޗެލްސީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ޖޯޖީނިއޯ ވެސް ކުޅުނުއިރު މިއީ މައުރީޒިއޯ ސައްރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވާދަވެރި މެޗެވެ. 

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯއެވެ. މިއީ އޭނާ ސިޓީއަށް ޖަހައިދިން 200 ވަނަ ލަނޑެވެ. ސިޓީއިން ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންދިޔައިރު މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދިނީ އަގުއޭރޯއެވެ. ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި މެޗުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅޭނެ މެޗަކީ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު ހަޑާސްފީލްޑް ޓައުންއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް