23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބިންހެލުން

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިރުމަތީ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިން ހެލުން އައީ ބާލީގެ 40 ކިލޯމީޓަރު އިރުމަތިން
  • ސުނާމީގެ އިންޒާރު ވަނީ ނެރެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 17:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އިންޑޮނޭޝިއާ ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް -- ގޫގުލް

އިންޑޮނީޝިއާގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ލޮމްބޮކްއަށް 7.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބިމުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް އައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އެގައުމުގެ ބާލީގެ 40 ކިލޯމީޓަރު އިރުމަތިންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ލޮމްބަކްގެ ދެކުނަށާއި، ބާލީގެ ދެކުނަށާއި އިރުމައްޗަށާއި، އިރުމަތީ ޖާވާގެ ދެކުނަށާއި، އުތުރުއިރުމަތީ މަދުރާއަށާއި، އުތުރު ކަލިމަންޓަންގެ އިތުރުން އުތުރު ސުލަވެސީއަށް ވަނީ ނެރެފައެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ސުނާމީގައި ރާޅު ދޮޅު ފޫޓަށް އުފުލޭނެއެވެ.

އެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 16 މީހުން މަރުވި ބިންހެލުމެއް އެގައުމަށް އައިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބިންހެލުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލު އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ބިން ހެލުން ދެފަހަރުވެސް އައިސްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށެވެ.

އެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެއަށް ނެތްކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް