19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބިންހެލުން

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިރުމަތީ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިން ހެލުން އައީ ބާލީގެ 40 ކިލޯމީޓަރު އިރުމަތިން
  • ސުނާމީގެ އިންޒާރު ވަނީ ނެރެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 17:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އިންޑޮނޭޝިއާ ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް -- ގޫގުލް

އިންޑޮނީޝިއާގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ލޮމްބޮކްއަށް 7.0 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބިމުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް އައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އެގައުމުގެ ބާލީގެ 40 ކިލޯމީޓަރު އިރުމަތިންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ލޮމްބަކްގެ ދެކުނަށާއި، ބާލީގެ ދެކުނަށާއި އިރުމައްޗަށާއި، އިރުމަތީ ޖާވާގެ ދެކުނަށާއި، އުތުރުއިރުމަތީ މަދުރާއަށާއި، އުތުރު ކަލިމަންޓަންގެ އިތުރުން އުތުރު ސުލަވެސީއަށް ވަނީ ނެރެފައެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ސުނާމީގައި ރާޅު ދޮޅު ފޫޓަށް އުފުލޭނެއެވެ.

އެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 16 މީހުން މަރުވި ބިންހެލުމެއް އެގައުމަށް އައިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބިންހެލުމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލު އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ބިން ހެލުން ދެފަހަރުވެސް އައިސްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށެވެ.

އެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެއަށް ނެތްކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް