19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓް

މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ!

  • 2،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • މާފަރުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއްވެސް ތަރައްޤީ ކުރާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 16:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


މާފަރު އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް -- އާކައިވް

ނ.އަތޮޅު މާފަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ އެއަރޕޯޓުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަން ފަށާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިވަގުތު އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިމަސައްކަތް ނިމުމުން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ޖަައްސަން ފަށާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސާމީ އާގިލް ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ރަންވޭގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އަންނަ ހަފްތާއަށް މިމަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓްވެސް ޖައްސާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދަނީ ސިޓީ ހޮޓެލެއް އަދި ރިސޯޓްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ މި އެއަރޕޯޓްގައި އެއްފަހަރާ 6 ޖެޓް އޮަޕަރޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.

ނ. މާފަރުގައި އަޅަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓެއް ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓު އަޅައިދެނީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އިންނެވެ.

ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު (262 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އަޅަން ޔޫއޭއީއަށް ދިނީ މާފަރުގައި އެއަރޕޯޓްއަޅަން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަން ޓްރެވަލްސް ޝިޔާމް)އަށް ދީފައި އޮއްވައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީގައި އެތަން ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް