19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ސޮނާލީ ބޯ ބާލައިފި

  • ސޮނާލީއަށް ޖެހިފައި ވަނީ ހައި ގްރޭޑް ކެންސަރ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ ބޯ ބާލާފައި. ސޮނާލީއަށް ޖެހިފައި ވަނީ ހައި ގްރޭޑް ކެންސަރ -- އިންސްޓަގްރާމް

ކެންސަރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ  ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ ބޯބާލައިފިއެވެ.

ސޮނާލީގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ދެ ރައްޓެހިންނާއެކީގައި ނަގާފައިވާ ޕޯސްޓެއް ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގައި ސޮނާލީ އިނީ ބޯބާލާފައެވެ .އެޕޯސްޓުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް މިހާރު ސަމާލު ކަން ދޭކަމަށާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަނީ ވަރަށް ގަޔާވެގެން ކަމަށްވެ. އަދި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިތާމައާއި މާޔޫސްވާ ފަހަރު އަންނާނެކަމަށާއި އޭނާ ލޯބިވާ ރައްޓެހިނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދާކަމަށް ސޮނާލީގެ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސް ނުކޮށްދީ ރައްޓެހިން އޭނާއަށް ވެދޭ އެހީތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް އެ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރޮޑިއުސަރ ގޯލްޑީ ބޭލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ސޮނާލީ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުންނެވެ. އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ސޮނާލީއަށް ޖެހިފައި ވަނީ ހައި ގްރޭޑް ކެންސަރއެވެ.

ސޮނާލީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވެފައިވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް އާގް އިންނެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައެވެ. ސޮނާލީ 2002 ގައި ކައިވެނިކޮށް ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައެއް މަޝްހޫރު ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ،ސަރްފަރޯޝް، ދިލްޖަލޭ،ތަޒާރު، އައެ ދިވާނޭ ދިލް އަދި ކީމަތް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

A

9 މަސް ކުރިން

Headline kamaku nudhey, you could've written something else

0
0