24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހަތްލައްކައަށް

  • މިދިޔަ އަހަރު 2.35 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 14:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރި މީހަކު އަރަފާތު ބިމުގައި ދުއާ ކުރަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ޕާސްޕޯޓްސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއްގަމާއި ވައި އަދި ކަނޑުމަގުން އެގައުމަށް 719،385 ހައްޖުވެރިން ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވައިގެމަގުން 698،832 ސައުދީއަށް ދިޔަ މީހުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 12،159 މީހުންނާއި އަދި ކަނޑުމަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 8،394 މީހުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިއަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ސައުދީން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ސައުދީ އާއި ސައުދީން ބޭރުން ޖުމްލަ 2.35 މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް