23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހަތްލައްކައަށް

  • މިދިޔަ އަހަރު 2.35 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 14:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރި މީހަކު އަރަފާތު ބިމުގައި ދުއާ ކުރަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ޕާސްޕޯޓްސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއްގަމާއި ވައި އަދި ކަނޑުމަގުން އެގައުމަށް 719،385 ހައްޖުވެރިން ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވައިގެމަގުން 698،832 ސައުދީއަށް ދިޔަ މީހުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 12،159 މީހުންނާއި އަދި ކަނޑުމަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 8،394 މީހުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިއަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ސައުދީން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ސައުދީ އާއި ސައުދީން ބޭރުން ޖުމްލަ 2.35 މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް