11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހަތްލައްކައަށް

  • މިދިޔަ އަހަރު 2.35 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 14:20 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރި މީހަކު އަރަފާތު ބިމުގައި ދުއާ ކުރަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ޕާސްޕޯޓްސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއްގަމާއި ވައި އަދި ކަނޑުމަގުން އެގައުމަށް 719،385 ހައްޖުވެރިން ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވައިގެމަގުން 698،832 ސައުދީއަށް ދިޔަ މީހުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 12،159 މީހުންނާއި އަދި ކަނޑުމަގުން އެ ގައުމަށް ދިޔަ 8،394 މީހުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިއަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ސައުދީން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ސައުދީ އާއި ސައުދީން ބޭރުން ޖުމްލަ 2.35 މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް