16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ލޫލާގެ ކޮރަޕްޝަން

ބްރެޒިލް: ޖަލުބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ލޫލާ ރިޔާސީ ރޭހަށް

  • ލޫލާއަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވޭ
  • ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓްތަކުން އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ލޫލާ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:38 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވުމަށް ލޫލާ ޔޫނިއަން ބިލްޑިންގ އޮފީހުން ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ވާތުފިޔައިގެ ވޯކާސް ޕާޓީން އެ ގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި ޖަލުބަންދުގައި ހުންނެވި އެ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރ، އަދި އެ ޤައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް އިނާޝިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލްވާ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުންދައްކާގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ލޫލާ ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2003 އާއި 2010 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މަގުބޫލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ލޫލާ ޖަލަށްލާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހުއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 72 އަހަރުފުޅުގެ ލޫލާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވި ނަމަވެސް އޭނާ ގެންދަވަނީ ކުށެއް ނުކުރައްވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ލޫލާގެ މައްޗަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރީ 9 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކަމަށްވާއިރު އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓައި އަދި އިތުރު ތިން އަހަރާއިއެކު 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޙުކުމް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ދަގަނޑުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ޔޫނިއަން ލީޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެން އޭގެ ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބައިގަރުނެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާތުފިޔައިގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭތީ ލޫލާގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ފަހު ކުރިމަތިލެއްވީ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑިލްމާ ރޫސެފްއެވެ. ޑިލްމާގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުޙުމަތުކޮށް އެކަމަނާ ވެސް ވަނީ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް