18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ލޫލާގެ ކޮރަޕްޝަން

ބްރެޒިލް: ޖަލުބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ލޫލާ ރިޔާސީ ރޭހަށް

  • ލޫލާއަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވޭ
  • ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓްތަކުން އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ލޫލާ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވުމަށް ލޫލާ ޔޫނިއަން ބިލްޑިންގ އޮފީހުން ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ވާތުފިޔައިގެ ވޯކާސް ޕާޓީން އެ ގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި ޖަލުބަންދުގައި ހުންނެވި އެ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރ، އަދި އެ ޤައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް އިނާޝިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލްވާ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުންދައްކާގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ލޫލާ ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2003 އާއި 2010 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މަގުބޫލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ލޫލާ ޖަލަށްލާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހުއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 72 އަހަރުފުޅުގެ ލޫލާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވި ނަމަވެސް އޭނާ ގެންދަވަނީ ކުށެއް ނުކުރައްވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ލޫލާގެ މައްޗަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރީ 9 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކަމަށްވާއިރު އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓައި އަދި އިތުރު ތިން އަހަރާއިއެކު 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޙުކުމް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ދަގަނޑުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ޔޫނިއަން ލީޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެން އޭގެ ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބައިގަރުނެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާތުފިޔައިގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭތީ ލޫލާގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ފަހު ކުރިމަތިލެއްވީ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑިލްމާ ރޫސެފްއެވެ. ޑިލްމާގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުޙުމަތުކޮށް އެކަމަނާ ވެސް ވަނީ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް