21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ ގައި ކުރަމުންގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި 25 ކިޔަވާ ކުދިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ކިޔަވާ ކުދިން ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 22:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޔަވާ ކުދިން އަޑު އުފުލަމުން ގެންދަނީ -- ބީބީސީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެގައުމުގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވެރިރަށް ޑާކާ ގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު 25 ދަރިވަރުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާތާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހަތް ދުވަސްވެފައިވާއިރު މުޒާހަރާ އަށް ނިކުމެ އުޅޭ ދަރިވަރުން ގެންދަނީ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ހުއްޓުވާ އަދި ވެހިކަލް ދުއްވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވަމުންނެވެ. ޒަޚަމްވި ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭނގޭއިރު، ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ ޒުވާނުން ޒަޚަމްކޮށްލީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރޫލިން ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެކެވެ. 

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާއިރު، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކާއި އަދި އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަތުުރުފަތުުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ހަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިފަހުގެ އެކި ތާރީޚްތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ބާއްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން މިހާރު އެގައުމުގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލަމުން ދަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަތަކަށް ރަނގަޅަށް ހާޒިރުވެ ކިޔެވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. 

ބަންގްލަދޭޝް އިން ލިބޭ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ ޓިއަރ ގޭހާއި ރަބަރު ބުލެޓްވެސް ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން ފުލުހުން ދޮގު ކުރެެއެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް