19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ރަޝިއާގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޭންކްތައް ބްލެކްލިސްޓްކުރުމަށް އދ. ގައި އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ

  • އެމެރިކާއިން އަޅަން އެދުނު ފިޔަވަޅުތައް ހުރީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަޑާ އެއްގޮތަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 16:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އދ. ގެ 15 މެމްބަރުންގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ދަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާގެ ބޭންކަކާއި އެ ގައުމުގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރަމުން ގެންދާ މައި ދެ ބޭންކު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އދ. ގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ކޮރެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުން ބޭނުންވާ ތަންތަން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެ ގައުމުން ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅުތައް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމްކުރުމަށް 15 މެމްބަރުންގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރާ މައިގަނޑު ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް