20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ރަޝިއާގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޭންކްތައް ބްލެކްލިސްޓްކުރުމަށް އދ. ގައި އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ

  • އެމެރިކާއިން އަޅަން އެދުނު ފިޔަވަޅުތައް ހުރީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަޑާ އެއްގޮތަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 16:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


އދ. ގެ 15 މެމްބަރުންގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ދަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާގެ ބޭންކަކާއި އެ ގައުމުގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރަމުން ގެންދާ މައި ދެ ބޭންކު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އދ. ގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ކޮރެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުން ބޭނުންވާ ތަންތަން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެ ގައުމުން ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅުތައް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމްކުރުމަށް 15 މެމްބަރުންގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރާ މައިގަނޑު ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް