24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ރަޝިއާގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޭންކްތައް ބްލެކްލިސްޓްކުރުމަށް އދ. ގައި އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ

  • އެމެރިކާއިން އަޅަން އެދުނު ފިޔަވަޅުތައް ހުރީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަޑާ އެއްގޮތަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 16:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި


އދ. ގެ 15 މެމްބަރުންގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ދަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާގެ ބޭންކަކާއި އެ ގައުމުގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރަމުން ގެންދާ މައި ދެ ބޭންކު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އދ. ގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ކޮރެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުން ބޭނުންވާ ތަންތަން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެ ގައުމުން ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅުތައް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމްކުރުމަށް 15 މެމްބަރުންގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރާ މައިގަނޑު ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް