19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ކޯޓުއާ ރެއާލްއަށް ވިއްކާލަ ދިނުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް އެދިއްޖެ

  • ޗެލްސީއިން އޭނާ ވިއްކާލާނީ 45 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީއަކަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ބެލްޖިއަމްގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު ތީބައު ކޯޓުއާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު ތީބައު ކޯޓުއާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލަ ދިނުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް އެެދިއްޖެއެވެ. 

މީގެ ކުރިން ވެސް ސްޕެއިންގައި ކޯޓުއާ ކުޅެފައިވާއިރު އަލުން އެނބުރި އޭނާ އެގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރެއާލް އިން ވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ޗެލްސީ އިން އޭނާ ވިއްކާލާނީ 45 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީއަކަށެވެ. ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވި މައުރީޒިއޯ ސައްރީ ވެސް ވަނީ ކޯޓުއާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޯޓުއާގެ އޭޖެންޓް ކްރިސްޓޮފް ހެންރޮޓޭ ބުނީ އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާކަން ޗެލްސީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ކޯޓުއާ އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޗެލްސީ އިން ބުނަމުންދަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އޮތީ ކޯޓުއާގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށެވެ. ކޯޓުއާއަށް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ޗެލްސީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓުއާ ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކްރިސްޓޮފް ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ކީޕަރު ރެއާލްއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ވަނީ އޭނާއަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކްރިސްޓޮފް ބުނީ މިއީ ހަމައެކަނި މާލީ ގޮތަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއަށް އެހެން ޓީމުތަކުން މާ ބޮޑު ހުށަހެޅުންތައް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗެލްސީ އިން ކޯޓުއާ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކާލުމަށް ފަހު ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދޭ ވަރަށް ވަގުތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވެސް ކްރިސްޓޮފް ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވާއިރު އޭގެ ކުރިން ޗެލްސީ އިން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކޯޓުއާ ވަނީ ޗެލްސީއަށް 154 މެޗު ކުޅެދީ އެޓީމާ އެކު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް