22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރަން ލާރި އެވޯޑް

ގަވައިދުން ޓެކްސް ދެއްކި 17 ކުންފުންޏަކަށް ރަން ލާރި އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

  • ޓެކްސް އެންމެ ގިނައިން ދެއްކި ކުންފުނިތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
  • ރަން ލާރި އެވޯޑް ލިބުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ، ދިރާގު، ބީއެމްއެލް ހިމެނޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު
  8. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި


މީރާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓެކްސް ނެގުމުގައި ގަވައިދުން ޓެކްސް ދެއްކި 17 ކުންފުންޏަކަށް ރަން ލާރި އެވޯޑުދީފިއެވެ.

ރަން ލާރި އެވޯޑު ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ އަށް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައެވެ.

އެވޯޑް ލިބުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބީޕީޓީ ދެއްކި ކުންފުނިތަކަކީ ޓީއެމްއޭ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިން ލިމިޑެޓް އާއި އުރީދޫއެވެ. ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޝެވަލް ބްލޮންޑް ރަންދެލި އާއި ފޯ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށްވެސް ހިމެނެ އެވެ. ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރައިން ޓުރާސް ޕްރައިވެޓް ލިބިޑެޓާއި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް އާއި އޯޝަން ގްރާންޑް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯ ސީޒަންސް އެކްސްޕްލޯރާ ސަފާރީއެއް ހިމެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީ ބްލޫ މެރިން އާއި ކޮޕިއާ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިރާގަށްވެސް ވަނީ ރަން ލާރި އެވޯޑު ވަނީ ދީފައެވެ.

މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސްތައް ދެއްކުމުގައި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދިން އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކައި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އާއި ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް