18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރަން ލާރި އެވޯޑް

ގަވައިދުން ޓެކްސް ދެއްކި 17 ކުންފުންޏަކަށް ރަން ލާރި އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްފި

  • ޓެކްސް އެންމެ ގިނައިން ދެއްކި ކުންފުނިތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
  • ރަން ލާރި އެވޯޑް ލިބުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ، ދިރާގު، ބީއެމްއެލް ހިމެނޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


މީރާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓެކްސް ނެގުމުގައި ގަވައިދުން ޓެކްސް ދެއްކި 17 ކުންފުންޏަކަށް ރަން ލާރި އެވޯޑުދީފިއެވެ.

ރަން ލާރި އެވޯޑު ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ އަށް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައެވެ.

އެވޯޑް ލިބުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބީޕީޓީ ދެއްކި ކުންފުނިތަކަކީ ޓީއެމްއޭ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިން ލިމިޑެޓް އާއި އުރީދޫއެވެ. ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޝެވަލް ބްލޮންޑް ރަންދެލި އާއި ފޯ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށްވެސް ހިމެނެ އެވެ. ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރައިން ޓުރާސް ޕްރައިވެޓް ލިބިޑެޓާއި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް އާއި އޯޝަން ގްރާންޑް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯ ސީޒަންސް އެކްސްޕްލޯރާ ސަފާރީއެއް ހިމެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީ ބްލޫ މެރިން އާއި ކޮޕިއާ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިރާގަށްވެސް ވަނީ ރަން ލާރި އެވޯޑު ވަނީ ދީފައެވެ.

މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސްތައް ދެއްކުމުގައި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދިން އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކައި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އާއި ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް