25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ކީސްޓޯން ތެޔޮހޮޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ދެ ތެޔޮހޮޅިއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައި އެންވައަރަމެންޓަލިސްޓުން ރުޅިއަރުވާލައިފިއެވެ.

 

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ކީސްޓޯން އެކްސެލް އަދި ޑަކޯޓާ އެކްސެސް މަޝްރޫއަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.


ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވަނީ ކީސްޓޯން ހުއްޓުވާލާފައެވެ. މިއީ ކެނެޑާއިން ޓެކްސަސް އަށް ސާފުނުކުރާ ތެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިއެކެވެ.

 

އާއްމުން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޑަކޯޓާ ޕައިޕްލައިންއަށް އިތުރު ރޫޓްތަކެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ދެ މަޝްރޫއާ މެދު ވެސް އަލުން މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ކީސްޓޯން އެކްސެލް މައްސަލައިގެ ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް