19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ކީސްޓޯން ތެޔޮހޮޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ދެ ތެޔޮހޮޅިއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައި އެންވައަރަމެންޓަލިސްޓުން ރުޅިއަރުވާލައިފިއެވެ.

 

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ކީސްޓޯން އެކްސެލް އަދި ޑަކޯޓާ އެކްސެސް މަޝްރޫއަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.


ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވަނީ ކީސްޓޯން ހުއްޓުވާލާފައެވެ. މިއީ ކެނެޑާއިން ޓެކްސަސް އަށް ސާފުނުކުރާ ތެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިއެކެވެ.

 

އާއްމުން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޑަކޯޓާ ޕައިޕްލައިންއަށް އިތުރު ރޫޓްތަކެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ދެ މަޝްރޫއާ މެދު ވެސް އަލުން މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ކީސްޓޯން އެކްސެލް މައްސަލައިގެ ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް