15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ކީސްޓޯން ތެޔޮހޮޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ދެ ތެޔޮހޮޅިއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައި އެންވައަރަމެންޓަލިސްޓުން ރުޅިއަރުވާލައިފިއެވެ.

 

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ކީސްޓޯން އެކްސެލް އަދި ޑަކޯޓާ އެކްސެސް މަޝްރޫއަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.


ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވަނީ ކީސްޓޯން ހުއްޓުވާލާފައެވެ. މިއީ ކެނެޑާއިން ޓެކްސަސް އަށް ސާފުނުކުރާ ތެޔޮފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިއެކެވެ.

 

އާއްމުން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޑަކޯޓާ ޕައިޕްލައިންއަށް އިތުރު ރޫޓްތަކެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ދެ މަޝްރޫއާ މެދު ވެސް އަލުން މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ކީސްޓޯން އެކްސެލް މައްސަލައިގެ ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއުއިން 28،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް