15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ގުޑް ނިއުސް

ގުޑް ނިއުސް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

  • ފިލްމު ނެރޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 19 ގައި
  • ނުވަ އަހަރު ފަހުން މި ދެތަރިން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 05:27 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވިހެއުމަށް ފަހު ކަރީނާ ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ފިލްމު ގުޑްނިއުސް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނެރޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ކަރީނާއާއި އެކު މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމުގެ ނަން ބުދަ ދުވަހު ހާމަ ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމު ނެރޭނެ ދުވަސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކަރަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކަރަން ބުނީ ފިލްމު ނެރޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 19 ގައި ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެންދާނީ ކަރީނާއާއި އަކްޝޭ އެކުގައި ކުޅުނު ކަމްބަގްތު އިޝްގަށް ފަހު ދެމީހުން ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ. ކަމްބަގްތު އިޝްގު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިންނެވެ.

ކަރީނާއާއި އަކްޝޭގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން ޖޯޑެއް ވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ކަރީނާ އާއި އަކްޝޭގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެންނާނީ ދިލްޖިތް ދޮސަންޖް އަދި ކިއާރާ އަދްވާނީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި  މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކަރަން، ކަރީނާ ލައްވާ ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންއިން 2016 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކީ އެންޑް ކާ އަށް ފަހު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނުފެށި އޮތީ ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.  އަދި މި ފިލްމުގައި ކަރީނާ މަންމައެއްގެ ރޯލަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ކަރަން ވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް