25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ގުޑް ނިއުސް

ގުޑް ނިއުސް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

  • ފިލްމު ނެރޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 19 ގައި
  • ނުވަ އަހަރު ފަހުން މި ދެތަރިން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 05:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވިހެއުމަށް ފަހު ކަރީނާ ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ފިލްމު ގުޑްނިއުސް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނެރޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ކަރީނާއާއި އެކު މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމުގެ ނަން ބުދަ ދުވަހު ހާމަ ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމު ނެރޭނެ ދުވަސް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކަރަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކަރަން ބުނީ ފިލްމު ނެރޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 19 ގައި ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެންދާނީ ކަރީނާއާއި އަކްޝޭ އެކުގައި ކުޅުނު ކަމްބަގްތު އިޝްގަށް ފަހު ދެމީހުން ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ. ކަމްބަގްތު އިޝްގު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިންނެވެ.

ކަރީނާއާއި އަކްޝޭގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން ޖޯޑެއް ވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ކަރީނާ އާއި އަކްޝޭގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެންނާނީ ދިލްޖިތް ދޮސަންޖް އަދި ކިއާރާ އަދްވާނީ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި  މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކަރަން، ކަރީނާ ލައްވާ ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންއިން 2016 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކީ އެންޑް ކާ އަށް ފަހު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނުފެށި އޮތީ ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.  އަދި މި ފިލްމުގައި ކަރީނާ މަންމައެއްގެ ރޯލަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ކަރަން ވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް