25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޕާކިސްތާންް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުގެ 12 ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 03:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  6. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން


ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ތަނެއް ރޯކޮށްލަނީ. 12 ސްކޫލަކަށް ވަމީ ހަމަލާ ދީފައި -- އޭޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ 12 ސުކޫލަކަށް ހަމަލާ ދީ  ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ހުޅުޖަހައި  އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްފައިވާ 12 ސްކޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތައް ހިމެނެ އެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ  މިހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެގައުމުގެ  އަންހެން ކުދިންނަށް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ތާލިބާނުން ކަމަށެވެ.

މިހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބފައި ނުވާކަމަށާއި ގެއްލުން ނުލިބުނީ ހަމަލާ ދިނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވުމުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އަންހެން ކުދިން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަކީ ތާލިބާނުން ދެކޭގޮތުގައި ހުޅަނގުގެ ނުބައި ޕްރޮޕެގެންޑާއެއް ގޮތަށެވެ.  

ޕާކިސްތާނުގެ 12 ސްކޫލު އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީތައް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކިޔެވުމަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް