13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޕާކިސްތާންް

ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުގެ 12 ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 03:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ތަނެއް ރޯކޮށްލަނީ. 12 ސްކޫލަކަށް ވަމީ ހަމަލާ ދީފައި -- އޭޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ 12 ސުކޫލަކަށް ހަމަލާ ދީ  ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ހުޅުޖަހައި  އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްފައިވާ 12 ސްކޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތައް ހިމެނެ އެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ  މިހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެގައުމުގެ  އަންހެން ކުދިންނަށް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ތާލިބާނުން ކަމަށެވެ.

މިހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބފައި ނުވާކަމަށާއި ގެއްލުން ނުލިބުނީ ހަމަލާ ދިނީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވުމުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އަންހެން ކުދިން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަކީ ތާލިބާނުން ދެކޭގޮތުގައި ހުޅަނގުގެ ނުބައި ޕްރޮޕެގެންޑާއެއް ގޮތަށެވެ.  

ޕާކިސްތާނުގެ 12 ސްކޫލު އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީތައް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކިޔެވުމަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް