18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިމްރާން ޚާން

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިމްރާން ޚާން އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް

  • ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށް
  • އިމްރާންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 02:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އިމްރާން ޚާން -- އޭއެފްޕީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި ޕާކިސްތާނު ތަހްރީކީ އިންސާފު ޕާޓީގެ(ޕީޓީއައި) އިސްވެރިޔާ އިމްރާން ޚާން އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 72 ގަޑިއިރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އަގު 2.17 މިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ބުނެފައިވަނީ އިމްރާން އެ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަނީ އެމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށާއި ބަޔާނެއް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާން ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރާއި ހަތަރު ސީނިއާ މީހުންގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ގައި ބޭއްވި ޕާކިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިމްރާން ޚާން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު ހުވާ ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 11 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް