26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިމްރާން ޚާން

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިމްރާން ޚާން އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް

  • ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށް
  • އިމްރާންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 02:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


އިމްރާން ޚާން -- އޭއެފްޕީ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި ޕާކިސްތާނު ތަހްރީކީ އިންސާފު ޕާޓީގެ(ޕީޓީއައި) އިސްވެރިޔާ އިމްރާން ޚާން އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 72 ގަޑިއިރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އަގު 2.17 މިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ބުނެފައިވަނީ އިމްރާން އެ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަނީ އެމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށާއި ބަޔާނެއް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާން ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރާއި ހަތަރު ސީނިއާ މީހުންގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ގައި ބޭއްވި ޕާކިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިމްރާން ޚާން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު ހުވާ ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 11 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް