22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޒުޥާނަކު މަރުވުން

މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓޭޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 20:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓެޓޫ ޖެހި ޒުވާނާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންސާނުންގެ ކަށިގަނޑުގެ ޓެޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ "ޒޮމްބީ ބޯއި" ރިކް ޖެނެސްޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ރިކް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގޭގެ ތެރެއިންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އަމިއްލައަށެވެ.

ކެނެޑާގައި ދިރި އުޅެމުން ދިޔަ އެ ޒުވާނާ އަކީ ޓެޓޫ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ދެކެ ފަރިތަ އެއް މޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ ލަވައެއްގައި ވެސް ފެނިލައިފައެވެ. އޭގައި ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ ރިކްގެ މޫނު މަތީގެ ޓެޓޫ ކޮޕީ ކޮށްފައެވެ.

ރިކް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ މެންޓަލް ހެލްތުގެ ސަބަބުންނެވެ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މެންޓަލް ހެލްތް އަކީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއްލިބުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ރިކް މަރުވިއިރު ވަނީ ފްރާންސްގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ކައިރީގައި މޮޑަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ވޯގް ޖަޕާނަށް ވެސް އަރާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓްގެ އަލްބަމެއްގެ ކަވާގައި ވެސް ފެނިލާފައެވެ.

އޭނާ މަރުވީރު އުމުރުން 33 އަހަރު ވާން ބާކީ އޮތީ ހަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް