26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޒުޥާނަކު މަރުވުން

މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓޭޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 20:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓެޓޫ ޖެހި ޒުވާނާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންސާނުންގެ ކަށިގަނޑުގެ ޓެޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ "ޒޮމްބީ ބޯއި" ރިކް ޖެނެސްޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ރިކް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގޭގެ ތެރެއިންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އަމިއްލައަށެވެ.

ކެނެޑާގައި ދިރި އުޅެމުން ދިޔަ އެ ޒުވާނާ އަކީ ޓެޓޫ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ދެކެ ފަރިތަ އެއް މޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ ލަވައެއްގައި ވެސް ފެނިލައިފައެވެ. އޭގައި ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ ރިކްގެ މޫނު މަތީގެ ޓެޓޫ ކޮޕީ ކޮށްފައެވެ.

ރިކް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ މެންޓަލް ހެލްތުގެ ސަބަބުންނެވެ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މެންޓަލް ހެލްތް އަކީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއްލިބުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ރިކް މަރުވިއިރު ވަނީ ފްރާންސްގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ކައިރީގައި މޮޑަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ވޯގް ޖަޕާނަށް ވެސް އަރާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓްގެ އަލްބަމެއްގެ ކަވާގައި ވެސް ފެނިލާފައެވެ.

އޭނާ މަރުވީރު އުމުރުން 33 އަހަރު ވާން ބާކީ އޮތީ ހަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް