24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ޒުޥާނަކު މަރުވުން

މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓޭޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 20:05 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ޓެޓޫ ޖެހި ޒުވާނާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންސާނުންގެ ކަށިގަނޑުގެ ޓެޓޫ ޖެހި މަޝްހޫރު ޒުވާނާ "ޒޮމްބީ ބޯއި" ރިކް ޖެނެސްޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ރިކް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގޭގެ ތެރެއިންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ އަމިއްލައަށެވެ.

ކެނެޑާގައި ދިރި އުޅެމުން ދިޔަ އެ ޒުވާނާ އަކީ ޓެޓޫ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ދެކެ ފަރިތަ އެއް މޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ ލަވައެއްގައި ވެސް ފެނިލައިފައެވެ. އޭގައި ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ ރިކްގެ މޫނު މަތީގެ ޓެޓޫ ކޮޕީ ކޮށްފައެވެ.

ރިކް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ މެންޓަލް ހެލްތުގެ ސަބަބުންނެވެ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މެންޓަލް ހެލްތް އަކީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއްލިބުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ރިކް މަރުވިއިރު ވަނީ ފްރާންސްގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ކައިރީގައި މޮޑަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ވޯގް ޖަޕާނަށް ވެސް އަރާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓްގެ އަލްބަމެއްގެ ކަވާގައި ވެސް ފެނިލާފައެވެ.

އޭނާ މަރުވީރު އުމުރުން 33 އަހަރު ވާން ބާކީ އޮތީ ހަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް