25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ބޮލީވުޑް

ފިލްމު "އިރާދާ" އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައި
  • ފިލްމު އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ މަންޒަރެއްގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހާ އެކު އަރްޝަދު ވާރްސީ -- ގޫގުލް

ނިޝާންތު ޓްރިޕާތީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 

އަރްޝަދް ވާރްސީއާއި ނަސީރުއްދީން ޝާހު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "އިރާދާ" ގައި ދިވްޔާ ދައްތާ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

ނަސީރުއްދީން ޝާހާއި އަރްޝަދު ވާރްސީ އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "އިޝްޤިޔާ" އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އިޝްޤިޔާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ދޭދޭ އިޝްޤިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

މިދެ ފަންނާނުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ތިންވަނަ ފިލްމު "އިރާދާ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފެކްޓްރީގައި ހިނގާ ބޮމުގެ ޙާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެންމަތިވާ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް