21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ފިލްމު "އިރާދާ" އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައި
  • ފިލްމު އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ މަންޒަރެއްގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހާ އެކު އަރްޝަދު ވާރްސީ -- ގޫގުލް

ނިޝާންތު ޓްރިޕާތީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 

އަރްޝަދް ވާރްސީއާއި ނަސީރުއްދީން ޝާހު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "އިރާދާ" ގައި ދިވްޔާ ދައްތާ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

ނަސީރުއްދީން ޝާހާއި އަރްޝަދު ވާރްސީ އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "އިޝްޤިޔާ" އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އިޝްޤިޔާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ދޭދޭ އިޝްޤިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

މިދެ ފަންނާނުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ތިންވަނަ ފިލްމު "އިރާދާ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފެކްޓްރީގައި ހިނގާ ބޮމުގެ ޙާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެންމަތިވާ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް