14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ފިލްމު "އިރާދާ" އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައި
  • ފިލްމު އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ މަންޒަރެއްގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހާ އެކު އަރްޝަދު ވާރްސީ -- ގޫގުލް

ނިޝާންތު ޓްރިޕާތީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 

އަރްޝަދް ވާރްސީއާއި ނަސީރުއްދީން ޝާހު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "އިރާދާ" ގައި ދިވްޔާ ދައްތާ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

ނަސީރުއްދީން ޝާހާއި އަރްޝަދު ވާރްސީ އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "އިޝްޤިޔާ" އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އިޝްޤިޔާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ދޭދޭ އިޝްޤިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

މިދެ ފަންނާނުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ތިންވަނަ ފިލްމު "އިރާދާ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފެކްޓްރީގައި ހިނގާ ބޮމުގެ ޙާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެންމަތިވާ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް