21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ބޮލީވުޑް

ފިލްމު "އިރާދާ" އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައި
  • ފިލްމު އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ މަންޒަރެއްގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހާ އެކު އަރްޝަދު ވާރްސީ -- ގޫގުލް

ނިޝާންތު ޓްރިޕާތީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ފިލްމު "އިރާދާ" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

 

އަރްޝަދް ވާރްސީއާއި ނަސީރުއްދީން ޝާހު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "އިރާދާ" ގައި ދިވްޔާ ދައްތާ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

ނަސީރުއްދީން ޝާހާއި އަރްޝަދު ވާރްސީ އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމު "އިޝްޤިޔާ" އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އިޝްޤިޔާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ދޭދޭ އިޝްޤިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

މިދެ ފަންނާނުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ތިންވަނަ ފިލްމު "އިރާދާ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފެކްޓްރީގައި ހިނގާ ބޮމުގެ ޙާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެންމަތިވާ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް