25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް އިން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރާއި ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 16:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ގައުމީ ޓީމާ އެކު ރައީސް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް އޮފީސް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ކާމީޔާބީއެއް ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިގެން ގައުމީ ޓީމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

މި ބައްދަކުލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި ކުޅަދާނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަކީ މި ސަރަޙައްދުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ޓީމު ކަމަށާއި 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ މިކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހިތްވަރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް، އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ވަރުގަދަ ހިތްވަރަކާ އެކު ކުޅުމަށް އެދިވަޑައިގެން، ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ތިބީ ޤައުމީ ޓީމާ އެކީގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން އަންނަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް 30 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑަކާ އެކު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލާފައި ވަނީ އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއާ އެކު ގްރޫޕް ބީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް