17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ހޭންޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ހޭންޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަދި ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް

  • އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހޯދީ ފައިނަލުގައި އޮރިކްސް ހޭންޑްބޯލް ކްލަބް 22-21 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެން
  • ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް 29-26 އިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 15:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް -- ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ ހޭންޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދިއިރު ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފިއެވެ. 

އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހޯދީ ފައިނަލުގައި އޮރިކްސް ހޭންޑްބޯލް ކްލަބް 22-21 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 ފާތިމަތު ރިޝްމާއެވެ.

އަންހެން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ހަތް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ރިޝްމާ އާއި އެޓީމުގެ އައިޝަތު ރީމާ، ފާތިމަތު ޝިފާ އަދި އޮރިކްސްގެ ނަޝްފާ އާމިރާ، ޒުލައިޚާ އިބްރާހިމް، އައިމިނަތު އިސްރައު އަބްދުއް ޝުކޫރު އަދި ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ނާހިދާ އަހުމަދުއެވެ. 

ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ވާދަކޮށް 29-26 އިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 13 އަބްދުﷲ ޒިޔާއުއެވެ.

ފިރިހެން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ހަތް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ އަހުމަދު ނަސީރު އަދި އަހުމަދު ރަޒުނީގެ އިތުރުން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަހުމަދު ސާއިފް ނައީމް، ރިޝްފާން ރަޝީދު، އަބްދުﷲ ޒިޔާއު، މުހައްމަދު ފިރުނާޝް އަބްދުﷲ އަދި އަހުމަދު އިިނާޝްއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް