23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކް: 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެއްޖެ

  • ކަރަން ވަނީ މި ފިލްމް 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އިޝާން ޚައްތަރު އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިތާ ދެ ހަފްތާ ވާން ކައިރިވެފައިވާ އިރު، މި ފިލްމަށް އަދިވެސް ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދާނީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ބުދަ ދުވަހު ކަރަން ޖޯހަރު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އެނާގެ "ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން" ގެ ފިލްމް "ދަޅަކް" ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކަރަން ބުނެފައިވަނީ އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ދެތަރިންގެ ފިލްމެއް ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކްރޯޑްގެ ކުލަބަށް ވަނުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޖާންވީ އާއި އިޝާން އަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޝަޝާކް ކައިތަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ވެފައިވަނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ދެތަރިން ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ފިލްމަށްވަނީ ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.50 ކުރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުން ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވެފައިވާ ޖާންވީ ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަޠަލާ ސްރީ ދޭވީގެ ދަރިފުޅެވެ. އަދި ދަޅަކްގެ ފިރިހެން ލީޑްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރުފުވާ އިޝާން ޚައްތަރަކީ ޝާހިދް ކަޕޫރުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް