23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކް: 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެއްޖެ

  • ކަރަން ވަނީ މި ފިލްމް 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


އިޝާން ޚައްތަރު އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިތާ ދެ ހަފްތާ ވާން ކައިރިވެފައިވާ އިރު، މި ފިލްމަށް އަދިވެސް ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދާނީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ބުދަ ދުވަހު ކަރަން ޖޯހަރު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އެނާގެ "ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން" ގެ ފިލްމް "ދަޅަކް" ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކަރަން ބުނެފައިވަނީ އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ދެތަރިންގެ ފިލްމެއް ވޯލްޑްވައިޑް ކޮށް 100 ކްރޯޑްގެ ކުލަބަށް ވަނުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޖާންވީ އާއި އިޝާން އަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޝަޝާކް ކައިތަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ވެފައިވަނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ދެތަރިން ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ފިލްމަށްވަނީ ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.50 ކުރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުން ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވެފައިވާ ޖާންވީ ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަޠަލާ ސްރީ ދޭވީގެ ދަރިފުޅެވެ. އަދި ދަޅަކްގެ ފިރިހެން ލީޑްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރުފުވާ އިޝާން ޚައްތަރަކީ ޝާހިދް ކަޕޫރުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް