16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

އިންކްރިޑިބްލްސް2

އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު

  • މި ފިލްމު އެޅުވީ ޖޫން 15 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


އިންކްރިޑިބްލްސް2 ގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރި އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

އަދި މި ފިލްމު އެޅުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ވީ 6 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހެވެ.

އިންކްރެޑިބަލްސް ފްރަންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ނެރެފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެފިލްމު ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ބްރެޑް ބަރޑްއެވެ. ފިލްމް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 633 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެއްބިލިއަން ޑޮލަރާއެކު އިންކްރެޑިބްލްސް2 ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ  މިހާތަނަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ކަޑައްތު ކުރި 7 ވަނަ ފިލްމެވެ.

އަދި ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޯދި 4 ވަނަ ފިލްމަށެވެ. އެ ހަތަރު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންކްރެޑިބްލްސް2 ގެ އިތުރުން ބްލެކް ޕެންތާ، އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ އަދި ޖުރަސިކް ވޯލްޑް: ފޯލެން ކިންގްޑަމްއެވެ.

ބްރެޑް ބަރޑް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ 'އިންކްރެޑިބްލްސް' ފިލްމަތަކަކީ ޕާރ ނަމަކަށް ކިޔާ އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކެކެވެ. 'ސިވިލިއަން ފެމިލީ ލައިފް' އެއް ގެންގުޅޭ މި އާއިލާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސުޕަރހީރޯ އިންނަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް