22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އިންކްރިޑިބްލްސް2

އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު

  • މި ފިލްމު އެޅުވީ ޖޫން 15 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:04 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު
  8. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި


އިންކްރިޑިބްލްސް2 ގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރި އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

އަދި މި ފިލްމު އެޅުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ވީ 6 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހެވެ.

އިންކްރެޑިބަލްސް ފްރަންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ނެރެފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެފިލްމު ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ބްރެޑް ބަރޑްއެވެ. ފިލްމް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 633 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެއްބިލިއަން ޑޮލަރާއެކު އިންކްރެޑިބްލްސް2 ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ  މިހާތަނަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ކަޑައްތު ކުރި 7 ވަނަ ފިލްމެވެ.

އަދި ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޯދި 4 ވަނަ ފިލްމަށެވެ. އެ ހަތަރު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންކްރެޑިބްލްސް2 ގެ އިތުރުން ބްލެކް ޕެންތާ، އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ އަދި ޖުރަސިކް ވޯލްޑް: ފޯލެން ކިންގްޑަމްއެވެ.

ބްރެޑް ބަރޑް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ 'އިންކްރެޑިބްލްސް' ފިލްމަތަކަކީ ޕާރ ނަމަކަށް ކިޔާ އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކެކެވެ. 'ސިވިލިއަން ފެމިލީ ލައިފް' އެއް ގެންގުޅޭ މި އާއިލާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސުޕަރހީރޯ އިންނަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް