20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އިންކްރިޑިބްލްސް2

އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު

  • މި ފިލްމު އެޅުވީ ޖޫން 15 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


އިންކްރިޑިބްލްސް2 ގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރި އިންކްރިޑިބްލްސް2 އަށް މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

އަދި މި ފިލްމު އެޅުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ވީ 6 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހެވެ.

އިންކްރެޑިބަލްސް ފްރަންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ނެރެފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެފިލްމު ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ބްރެޑް ބަރޑްއެވެ. ފިލްމް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 633 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެއްބިލިއަން ޑޮލަރާއެކު އިންކްރެޑިބްލްސް2 ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ  މިހާތަނަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ކަޑައްތު ކުރި 7 ވަނަ ފިލްމެވެ.

އަދި ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޯދި 4 ވަނަ ފިލްމަށެވެ. އެ ހަތަރު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންކްރެޑިބްލްސް2 ގެ އިތުރުން ބްލެކް ޕެންތާ، އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ އަދި ޖުރަސިކް ވޯލްޑް: ފޯލެން ކިންގްޑަމްއެވެ.

ބްރެޑް ބަރޑް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ 'އިންކްރެޑިބްލްސް' ފިލްމަތަކަކީ ޕާރ ނަމަކަށް ކިޔާ އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކެކެވެ. 'ސިވިލިއަން ފެމިލީ ލައިފް' އެއް ގެންގުޅޭ މި އާއިލާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސުޕަރހީރޯ އިންނަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް