13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރު އެޕްރީލް 20 ގައި

  • އެންމެ ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 2014ގައި
  • ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


އެންމެ ފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 20 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެގައުމުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް އެޕްރީލް 20 އަށް ހެދީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަގުތާއި ހޭދަވާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަފްޣާނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ލޯކަލް އަދި މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށްފަހު 6 މަސް ފުރޭ ދުވަހުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ދުވަސް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އަޝްރަފް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ. އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް