22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރު އެޕްރީލް 20 ގައި

  • އެންމެ ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 2014ގައި
  • ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:13 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އެންމެ ފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 20 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެގައުމުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް އެޕްރީލް 20 އަށް ހެދީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަގުތާއި ހޭދަވާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަފްޣާނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ލޯކަލް އަދި މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށްފަހު 6 މަސް ފުރޭ ދުވަހުގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ދުވަސް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އަޝްރަފް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ. އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް