25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާގެ އެންގޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާހުރުކް ޚާން ދިން ޖަވާބު އެނގޭތަ؟

  • އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޖާ ގޮތަކަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 09:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ޝާޚްރުކް ޚާން އަދި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވޯގް ބިއުޓީ އެވޯޑްސް 2018 ގައި އެންމެ ގިނައިން ދެކެވިގެން ދިޔަ އެއް ވާހަކަ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ގެ އެންގޭޖްމަންޓްގެ ވާހަކަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ކަންގަނާ އާއި ވޯގް ބިއުޓީ އެވޯޑްސްގައި މީޑިއާއިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ކަންގަނާ ބުނެފައިވަނީ އެ ޚަބަރު ލިބުމުން ޕްރިޔަންކާއަށް ގުޅާ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާޚްރުކް ޚާން އާ މީޑިއާއިން ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޖާ ގޮތަކަށެވެ. ޝާހުރުކް ބުނެފައިވަނީ " އަހަރެންވެސް މިއުޅެނީ ކައިވެނި ކުރަން. އަހަރެން ކަލެއަށް ދައުވަތު ދޭނަން. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ދައުވަތު ކާޑުވެސް ފޮނުވާނަން. މެހެނދީގައި ބައިވެރިވާން އަންނާތި" އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ޝާހުރުކް ވަނީ "ޑޮން" އަދި "ޑޮން 2" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މި ދެތަރިންގެ ދެމެދުގައި ކުރިން ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް އެވާހަކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ދެތަރިންވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލަންޑަންގައި ޕްރިޔަންކާގެ 36 ވަނަ އުފަންދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް