23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާގެ އެންގޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާހުރުކް ޚާން ދިން ޖަވާބު އެނގޭތަ؟

  • އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޖާ ގޮތަކަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 09:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


ޝާޚްރުކް ޚާން އަދި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ -- ގޫގުލް

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވޯގް ބިއުޓީ އެވޯޑްސް 2018 ގައި އެންމެ ގިނައިން ދެކެވިގެން ދިޔަ އެއް ވާހަކަ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ގެ އެންގޭޖްމަންޓްގެ ވާހަކަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ގާތް ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ކަންގަނާ އާއި ވޯގް ބިއުޓީ އެވޯޑްސްގައި މީޑިއާއިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ކަންގަނާ ބުނެފައިވަނީ އެ ޚަބަރު ލިބުމުން ޕްރިޔަންކާއަށް ގުޅާ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާޚްރުކް ޚާން އާ މީޑިއާއިން ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޖާ ގޮތަކަށެވެ. ޝާހުރުކް ބުނެފައިވަނީ " އަހަރެންވެސް މިއުޅެނީ ކައިވެނި ކުރަން. އަހަރެން ކަލެއަށް ދައުވަތު ދޭނަން. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ދައުވަތު ކާޑުވެސް ފޮނުވާނަން. މެހެނދީގައި ބައިވެރިވާން އަންނާތި" އެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި ޝާހުރުކް ވަނީ "ޑޮން" އަދި "ޑޮން 2" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މި ދެތަރިންގެ ދެމެދުގައި ކުރިން ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް އެވާހަކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ދެތަރިންވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލަންޑަންގައި ޕްރިޔަންކާގެ 36 ވަނަ އުފަންދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް