21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސަލްމާން ހާން

ސަލްމާން ޚާންގެ ސުލްތާން ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްްޔާރުވެއްޖެ

  • ފިލްމު ސުލްތާން ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރަނީ މި އޮގަސްޓް 31
  • 'ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން' ވެސް ވަނީ ވައިނާގައި ރިލީޒްކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 23:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ފިލްމު ސުލްތާންގައި ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާ: ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރާނޯ އޮގަސްޓް 31ގައި -- ޓްވިޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ސުލްތާން، ޓައިގާ ޒިންދާހޭއަށް ފަހު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ބާރަތު މިފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ހެދުމަށެވެ.  

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މިފިލްމަކީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އަލީ އައްބާސް ޒަފަރާއި ސަލްހާން ޚާންގެ، ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ހެޓްރިކް ހަދާނެ ފިލްމެކެވެ.

'ބާރަތު' ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު ބެލުންތެރިންނަށް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު އުފާވެރި ޙަބަރެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކާމިޔާބު ފިލްމު ސުލްތާން މި އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ފޭނުންނަށް ހާއްސަ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ވަނީ ޓުވީޓް ކޮށްފައެވެ.

'ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން' އަށް ފަހު މިއީ ޗައިނާގައި އަޅުވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެވަނަ ފިލްމުއެވެ.

ސުލްތާން އަކީ ފިކްޝަނަލް ރެސްލިންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމަކަށްވާއިރު ދެން މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރްމާއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި މިފިލްމަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް