21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ެއާލިއާ ބަޓް

އާލިއާގެ ފޮޓޯއަކަށް ރަންބީރު މަންމަ ތައުރީފްކޮށްފި

  • މިވަގުތު މިދެމީހުން ތިބީ ބަލްގޭރިއާގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 23:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރަންބީރު ނަގާފައިވާ އާލިޔާގެ ފޮޓޯއެއް -- އިންސްޓަގްރާމް

މިދުވަސްވަރު ބޮލީވުޑް ޙަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވި ނަމަވެސް ގިނަ ހަފްލާތަކުން މި ދެ މީހުން އެކީގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރަންބީރާއި އާލިއާ މިވަގުތު ތިބީ އެ ދެ މީހުން މިހާރު ކުޅެމުންދާ ފިލްމު 'ބްރަހްމަސްތްރާ'ގެ ޝޫޓިންއެއްގައި ބަލްގޭރިއާގެއެވެ.

މިދުވަސްކޮޅު އާލިޔާ ތަފާތު ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް އާންމު ކުރަމުން ދާއިރު މި ހުރިހާ ފޮޓޯއެއްވެސް ނަގާފައިވަނީ ރަންބީރުކަން އިނގޭ ގޮތަށް އާލިޔާގެ ފޮޓޯ ކެޕްޝަނުގައި ޖަހާފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ރަންބީރު ނަގާފައިވާ އާލިއާގެ ފޮޓޯއަށް އޭނާގެ މަންމަ ނީތޫ ކަޕޫރު ވަނީ ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންސްޓަރގްރާމަށް ލާފައިވާ އާލިއާގެ ކަޅާއި ހުދުގެ މިފޮޓޯއަށް ނީތޫ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި އާލިއާ ވަރަށް ރީތި ކަމަށް ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.  

'ވޭކް އަޕް ސިޑް' އަދި 'ޔޭ ޖަވާނީހޭ ދިވާނީ' ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އާޔަން މުކަރްޖީގެ 'ބްރަހްމަސްތްރާ'ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން، ނަގަރްޖާ، ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަދި މޮނީ ރޯއީވެސް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 15، 2019 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް