25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވުން

އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ނޭވާ ހާސްވެގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވި ކުއްޖާއަކީ އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
  • އެމެޖެންސީކޮށް ވަނީ ހައިދްރާއާބާދުއަށް ތިރިކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އިންޑިއާގެ އެއާލައިނެއްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާ ސިޓީއަށް ދިއުމަށް ބެންގަލޫރުން ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނޭވާ ހާސްވެގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިންޑިގޯ އެއާލައިނުން މައިންބަފައިންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންއައި ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ނޭވާ ހާސް ވާން ފެށީ ދަތުރު މަތީގައެވެ. ޕައިލެޓުން ވަނީ ވަގުތުން ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ފަހު ހައިދްރާއާބާދުއަށް ޖައްސާފައެވެ. އަދި ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވަނީ އެއާޕޯޓަށް އެމްބިއުލަންސްއަކާއި ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޭގަނޑު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލެއް ނުވާ ކަަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ކަންކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ދަތުރު ކުރި އެއާލައިނުން ވަނީ ތައުޒިޔާ ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް