19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވުން

އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ނޭވާ ހާސްވެގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވި ކުއްޖާއަކީ އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
  • އެމެޖެންސީކޮށް ވަނީ ހައިދްރާއާބާދުއަށް ތިރިކޮށްފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އިންޑިއާގެ އެއާލައިނެއްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާ ސިޓީއަށް ދިއުމަށް ބެންގަލޫރުން ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނޭވާ ހާސްވެގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިންޑިގޯ އެއާލައިނުން މައިންބަފައިންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންއައި ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ނޭވާ ހާސް ވާން ފެށީ ދަތުރު މަތީގައެވެ. ޕައިލެޓުން ވަނީ ވަގުތުން ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ފަހު ހައިދްރާއާބާދުއަށް ޖައްސާފައެވެ. އަދި ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވަނީ އެއާޕޯޓަށް އެމްބިއުލަންސްއަކާއި ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޭގަނޑު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލެއް ނުވާ ކަަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ކަންކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ދަތުރު ކުރި އެއާލައިނުން ވަނީ ތައުޒިޔާ ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް