19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާ

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިވަރު އިތުރުވެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 15.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 18:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ފަތުރުވެރިންތަކެއް ރާއްޖެއިން ފުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެ ރާއްޖެ އަށް 993.5 މިލިޔަން ޑޮލަރު 15.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ކުއާޓާލީ އިކޮނޮމިކް ބްލެޓިންގައި ބުނެފައިވަނީ، މާޗް މަސް ނިމުނު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ރޭގެ އަދަދު 18 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ރަނގަޅުވުމުން، އެ ދާއިރާ އިން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހާއި އަޅާ ބަލާއިރި މި އަހަރު 20 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 75 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ އަދަދު އުޅުނީ 70 ޕަސެންޓުގަ އެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭރު ގައުމުތަކުން އިތުރު ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ފެށި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަނާ ދިމަކޮށް އާ ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަށް އުދުހެން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ވަރު އިތުރުވެގެން ދާނެ އެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ މުއްދަތު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކުރެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް