19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމް

ވާރލްޑް ކަޕަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރިން: ރޮބާޓޯ

  • މިހާތަނަށް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރޮބާޓޯ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖީ ރޮބާޓޯ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގައި ނިމިގެންދިޔަ ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރި ކަމަށް ސްކޮޑުން ބާކީކުރި ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖީ ރޮބާޓޯ ބުނެފިއެވެ.

ބާސާގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ގަވާއިދުން ހިމެނިގެން ރޮބާޓޯ ކުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ސްކޮޑަށް ނެގީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑެނީ ކަވަހާލް އަދި އެޓީމަށް ދާދިފަހުން ބަދަލުވި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލްވާރޯ އޮޑްރިއޮޒޯލާއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޮބާޓޯ ބުނީ ވާރލްޑް ކަޕަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އޮތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޯޗުގެ ނިންމުމާއެކު ވާރލްޑް ކަޕް ބަލަން ޖެހުނީ ގޭގައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރޮބާޓޯ ނުނެގިއިރު އެޓީމުގެ ތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގައި ސްކޮޑް ނެގި ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ހޫލިއަން ލޮޕްޓެގީ އެމަގާމު ވަކިކުރިއެވެ. ވާރލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމަށް ފެނާންޑޯ ހިއެރޯ އިރުޝާދުދިން އިރު އޭނާއާއެކު އެޓީމަށް ދަތުރުކުރެވުނީ ދެވަނަ ބުރާއި ހިސާބަށެވެ. ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ދާދިފަހުން ސްޕެއިންގެ ކޯޗަކަށް ރޮބާޓޯއަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ލުއިސް އެންރިކޭ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ އައު ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޮބާޓޯ ބުނީ އޭނާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މީހެއް ކަމަށާއި އެންރިކޭއަކީ ބާސާގެ ޓީމުން ވެސް އޭނާއަށް ފުރުސަތުދިން ކޯޗު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަނެއްކާ ވެސް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުން ވެގެންދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ކަމަށް ރޮބާޓޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރޮބާޓޯ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ތިން މެޗެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް