17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގެ 100 ސިޓީއެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

  • ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ނުކުރާ ސިޓީތަކުން ވަނީ ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 3.80 ރުޕީސް ބޮޑުކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 12:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ހެލްތު މިނިސްޓްރ ޑރ. ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގެ 100 ސިޓީއެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރ ޑރ. ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންސްޕެކްޓާސް ޔޫނިއަންގެ 83 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިމާއި ހުއްޓުވުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓުވާލުން 200 ސިޓީއަށް އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިމާލު ކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ސެނަރަތުނަ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދުންފަތް ވިއްކާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެއް މިލިއަން ސިނގިރެޓް މުއްދަތު ހަމަވެ ނުވިކު ހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް ސިޓީތަކުން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން މަނާ ނުކުރާ ސިޓީތަކުން ވަނީ ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 3.80 ރުޕީސް ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް