21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގެ 100 ސިޓީއެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

  • ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ނުކުރާ ސިޓީތަކުން ވަނީ ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 3.80 ރުޕީސް ބޮޑުކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 12:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


ހެލްތު މިނިސްޓްރ ޑރ. ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގެ 100 ސިޓީއެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރ ޑރ. ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންސްޕެކްޓާސް ޔޫނިއަންގެ 83 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިމާއި ހުއްޓުވުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓުވާލުން 200 ސިޓީއަށް އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިނގިރޭޓާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިމާލު ކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ސެނަރަތުނަ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދުންފަތް ވިއްކާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެއް މިލިއަން ސިނގިރެޓް މުއްދަތު ހަމަވެ ނުވިކު ހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް ސިޓީތަކުން ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން މަނާ ނުކުރާ ސިޓީތަކުން ވަނީ ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 3.80 ރުޕީސް ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް