17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޒިމްބާބުވޭގެ އިންތިޚާބު

ޒިމްބާބުވޭގެ އިންތިޚާބު: ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  • ޒަނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީން 109 ގޮނޑި ހޯދި
  • އެމްޑީސީ އިއްތިހާދަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 41 ގޮނޑި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 11:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް


ޒަނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީން އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަނީ -- އާކައިވް

ޒިމްބާބުވޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 109 ގޮނޑި ހޯދައި ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތާއިއެކު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވެރިކަންކުރާ ޒަނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި ކަމަށް އެގައުމުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅު މޫވްމެންޓް ފޮރ ޑިމޮކްރެޓިކް ޗޭންޖް (އެމްޑީސީ) އިއްތިހާދަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 41 ގޮނޑި ކަމަށްވާއިރު އަދި 58 ދާއިރާއެއްގެ ނަތީޖާ ސާފު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ބުންޏެވެ.

މި އިންތިޚާބަކީ އެގައުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރޮބަރޓް މުގާބޭ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ފަހު އެ ގައުމުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންތިޚާބެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ލޯކަލް އިންތިޚާބު އެކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓު ނެލްސަން ޗެމީސާވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ގަޑިއިރުކޮޅެއް ފަހުން ރައީސް އެމަރސަން ނަންގަގްވާވަނީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އާއިމެދު ބެލެވެނީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ވޯޓުލުމަށް ނުކުތް އަދަދާއިމެދު އަދި މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރާއިމެދު.މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންދޫބުން މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިންތިހާއަށް ޕޮޒިޓިވް" އުމުރުފުޅުން 75 އަހަރުފުޅުގެ ނަންގަގްވާ ޓްވިޓަރގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުގެ 50 އިންސައްތަ ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާނަމަ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރެޖިސްޓަރ ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 1.3 ޕެސެންޓް މީހުން ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުން ނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓްނުލެވިވާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި އެމެރިކާއަށް އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީފައެވެ. މިއީ 2002 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެގައުމުގައި އެގޮތަށް ފުރުސަތު ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 23 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރައްވާފައިވާއިރު 19 ފިރެހެނުންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކީވެސް އަލަށް ވާދަކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް