20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

'ޕަލްތާން'ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  • ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން ވަނީ އެ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރުތައް ޓްވީޓް ކޮށްފައި
  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 7 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


ޕަލްތާންގެ ޕޯސްޓަރުގައި ޖެކީ ޝްރޯފް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއް ފިލްމް "ޕަލްތާން" ގެ ފުތަރަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ޓްވީޓްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކުން ފެނިގެން ދަނީ އެ ފިލްމްގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ޖެކީ ޝްރޯފް، ސޯނޫ ސޫދް، އަރުޖުން ރަމްޕާލް, ހަރްޝް ވަރުދަން ރަނޭ، ސިދާންތު ކަޕޫރުގެ އަދި ސަތްރުގަން ސިންހާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ލަވް ސިންހާގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ގުރުމީތް ޗައުދްރީއެވެ.

ޖޭޕީ ދައްތާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ގައެވެ.

މި ފިލްމްގެ  ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ 1967 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ނަތު ލާ އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ސިއްކިމް ބޯޑަރުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ޗައިނާގެ ފައުޖުތަކުން އިންޑިއާގެ ތެރެއަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ ފައުޖުތަކަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔާ ނުދީ އޮތް ވާހަކައެކެވެ.

މި ފިލްމް ވެގެންދާނީ 12 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ޖޭޕީ ދައްތާ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ.

ގައުމީ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖޭޕީ ދައްތާ ވަނީ "ބޯޑާ", "އެލްއޯސީ ކަރްގިލް" އަދި "ރެފިއުޖީ" ގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެވެ. އޭނާއަކީ ހަނގުރަމަތަކާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނާ ބެހޭ ފިލްމުތައް ހެދުމުގައި ތަޖުރިބާކާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް