18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ލިޓަސް ޕްރޮމޯޝަން

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސްއިން ފަށައިފި

  • އެ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގަނީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ލިޓަސްގެ އިޝްތިހާރެއް -- ޓްވިޓަރ

ބޮޑު ޑިސްކައުންތެއް ލިބޭ ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަންއެއް ލިޓަސް ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ. 

"ޕިކް ޔުއާ ރައިޑް"ގެ ނަމުގައި ފެށި ޕްރޮމޯޝަން އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލެއް ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނަކަށް 4،000ރ.ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށެވެ. އަދި އުމުރުން 26 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނަކަށް 3،500ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް އަދި  36 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް 2،500ރ.ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މީހާ

6 މަސް ކުރިން

ޑިސްކައުންޓް ދޭން ވަކި އުމުރެއް އޮވޭތަ؟ ވަރައް ހެއްވާ ޕްރޮމޯސަނެއް ތީ

0
0