25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ލިޓަސް ޕްރޮމޯޝަން

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސްއިން ފަށައިފި

  • އެ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގަނީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ލިޓަސްގެ އިޝްތިހާރެއް -- ޓްވިޓަރ

ބޮޑު ޑިސްކައުންތެއް ލިބޭ ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަންއެއް ލިޓަސް ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ. 

"ޕިކް ޔުއާ ރައިޑް"ގެ ނަމުގައި ފެށި ޕްރޮމޯޝަން އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލެއް ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނަކަށް 4،000ރ.ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށެވެ. އަދި އުމުރުން 26 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނަކަށް 3،500ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް އަދި  36 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް 2،500ރ.ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މީހާ

9 މަސް ކުރިން

ޑިސްކައުންޓް ދޭން ވަކި އުމުރެއް އޮވޭތަ؟ ވަރައް ހެއްވާ ޕްރޮމޯސަނެއް ތީ

0
0