16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު

ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހިންގުމަށް ގޮނޑި ހަމަކުރެވިއްޖެ: ޕީޓީއައި

  • މިހާތަނަށް 168 ގޮނޑި ވަނީ ލިބިފައި
  • ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމާޓަކައި 137 ގޮނޑި ބޭނުންވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އިމްރާން ޚާން -- އަލްޖަޒީރާ

މިމަހުގެ 25 ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާނަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އެކުލާވާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ހަމަކުރެވިއްޖެކަމަށް ތަހްރީ ކޭ އިންސާފު(ޕީޓީއައި) ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ފަވާދު ޗައުދަރީ ވިދާޅުވީ އެޕާޓީއަށް މިހާތަނަށް 168 ގޮނޑި ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކާއި ބައިމަދު ދަރިކޮޅުތަކަށް ޚާއްސަ ގޮނޑިތަކާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ގޮނޑިތައް ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ގޮނޑިތައް ހޯދުމަށް މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންނާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ނިސްބަތްވާ ޕީޓީއައިއަށް ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނީ 116 ގޮނޑިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދައި އެއް ޕާޓީ އަކުން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމާޓަކައި 137 ގޮނޑި ބޭނުންވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) އިން 16.86 މިލިއަން ވޯޓު ހޯދާފައިވާއިރު، އެ ޕާޓީއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި، ޖަލުގައި ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ޕީއެމްއެލް-އެން ޕާޓީ އަށް ލިބިފައި ވަނީ 12.89 މިލިއަން ވޯޓެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނީ އަންނަ އޯގަސްޓް 11 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އިމްރާންގެ ސްލޯގަން އަކީ، "އައު ޕާކިސްތާން" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް