18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން އިއާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


އެރިޓްރިއާގެ ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ(ވ) ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު(ކ) އެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމަރާއަށް 28 ޖުލައި 2018 ގައި ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- އާކައިވް

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އޮތް ހަތުރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށްފަހު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން އިއާދަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު އެރިޓްރިއާއަށްކުރެއްވި ތިންދުވަހުގެ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެރިޓްރިއާގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޔެމާނީ މެސްކެލް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ބަޔާނެއް ޓްވިޓާގައި އާއްމުކުރައްވާފައެވެ.

ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

އެެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމާރާގައި ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ދެ ގައުމުންވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކޮށް އެއްގަމު އަނެއްގައުމުގައި ސަފީރުން ބޭތިއްބުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ސޯމާލިއާގެ ރައީސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް، އަލްޝަބާބަށް މަދަދުވެރިވާތީ އެރިޓްރިއާއަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނެގުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް