25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން ސިޔާސީ ގުޅުން އިއާދަކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އެރިޓްރިއާގެ ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ(ވ) ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު(ކ) އެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމަރާއަށް 28 ޖުލައި 2018 ގައި ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- އާކައިވް

ސޯމާލިއާއާއި އެރިޓްރިއާއިން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އޮތް ހަތުރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށްފަހު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން އިއާދަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސޯމާލިއާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މުހައްމަހައްމަދު އެރިޓްރިއާއަށްކުރެއްވި ތިންދުވަހުގެ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެރިޓްރިއާގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޔެމާނީ މެސްކެލް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ބަޔާނެއް ޓްވިޓާގައި އާއްމުކުރައްވާފައެވެ.

ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 15 އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

އެެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމާރާގައި ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ދެ ގައުމުންވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމްކޮށް އެއްގަމު އަނެއްގައުމުގައި ސަފީރުން ބޭތިއްބުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ސޯމާލިއާގެ ރައީސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް، އަލްޝަބާބަށް މަދަދުވެރިވާތީ އެރިޓްރިއާއަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނެގުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް