17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2 ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަކީ 10 މެއި 2019
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 02:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ތާރާ ސުތޭރިއާ، ޓާއިގާ ޝްރޮފް އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ -- ގޫގުލް

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ރިލީޒް ކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމް ކުރިން ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ގައެވެ.

ނަމަވެސް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ހޯމަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައިވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ2" ރިލީޒް ކުރާނީ 2019 ގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަކީ 10 މެއި 2019 ކަމަށެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" އިން ވަނީ ވަރުން ދަވަން، އާލިއާ ބަޓް އަދި ސިދާތް މަލޯތްރާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައި " ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތޭރިއާ އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެގެން ދާނެއެވެ. މި ފިލްގައި ބަތަލް ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޓައިގާ ޝްރޯފް އެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ކަރަން ޖޯހަރެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ކަރަން އެއް ނޫނެވެ.  މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ " އައި ހޭޓް ލަވް ސްޓޯރީ" އަދި "ގޯރީ ތެރޭ ޕިޔާރު މެއިން" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޕުނިތް މަލޯތްރާ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް