22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2 ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަކީ 10 މެއި 2019
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 02:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ތާރާ ސުތޭރިއާ، ޓާއިގާ ޝްރޮފް އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ -- ގޫގުލް

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ރިލީޒް ކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމް ކުރިން ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ގައެވެ.

ނަމަވެސް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ހޯމަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައިވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ2" ރިލީޒް ކުރާނީ 2019 ގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚަކީ 10 މެއި 2019 ކަމަށެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" އިން ވަނީ ވަރުން ދަވަން، އާލިއާ ބަޓް އަދި ސިދާތް މަލޯތްރާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައި " ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތޭރިއާ އަދި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެގެން ދާނެއެވެ. މި ފިލްގައި ބަތަލް ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޓައިގާ ޝްރޯފް އެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ކަރަން ޖޯހަރެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައި "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ 2" ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ކަރަން އެއް ނޫނެވެ.  މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ " އައި ހޭޓް ލަވް ސްޓޯރީ" އަދި "ގޯރީ ތެރޭ ޕިޔާރު މެއިން" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޕުނިތް މަލޯތްރާ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް