26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަންގަނާ

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު: ކަންގަނާ

  • އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 12:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތު -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކަންގަނާ ކައިރިން އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެތޯ އެހުމުން ބުނެފައި ވަނީ އެދާއިރާއަށް އޭނާ ތަންކޮޅެއް ޅަ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން އޭނާ ޒީޓީވީއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ކަންގަނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ފިލްމު ޗަލޯ ޖީތޭ ހޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ޑިމޮކްރަސީގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ކަންގަނާ ބުނީ އިންޑިއާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މޯދީ އިތުރު ފަސް އަހަރު ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން އޭނާ މިހެން ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް