14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކަންގަނާ

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު: ކަންގަނާ

  • އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 12:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތު -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކަންގަނާ ކައިރިން އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެތޯ އެހުމުން ބުނެފައި ވަނީ އެދާއިރާއަށް އޭނާ ތަންކޮޅެއް ޅަ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން އޭނާ ޒީޓީވީއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ކަންގަނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ފިލްމު ޗަލޯ ޖީތޭ ހޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ޑިމޮކްރަސީގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ކަންގަނާ ބުނީ އިންޑިއާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މޯދީ އިތުރު ފަސް އަހަރު ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން އޭނާ މިހެން ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް