24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ކަންގަނާ

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު: ކަންގަނާ

  • އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 12:34 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތު -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ގައުމު ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކަންގަނާ ކައިރިން އޭނާ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެތޯ އެހުމުން ބުނެފައި ވަނީ އެދާއިރާއަށް އޭނާ ތަންކޮޅެއް ޅަ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން އޭނާ ޒީޓީވީއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އޭނާގެ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ހުރީ އެމަސައްކަތް ކުރަން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ކަންގަނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ފިލްމު ޗަލޯ ޖީތޭ ހޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ޑިމޮކްރަސީގައި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ކަންގަނާ ބުނީ އިންޑިއާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މޯދީ އިތުރު ފަސް އަހަރު ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން އޭނާ މިހެން ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް