24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ނަވާޒު ޝަރީފު

ފަރުވާދިނުމަށް ނަވާޒު ޝަރީފު ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • ނަވާޒުގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
  • ނަވާޒަށް އިއްވާފައި ވަނީ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 11:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފު -- އެންޑީޓީވީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ނަވާޒު ޝަރީފް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސް (ޕީއައިއެމްއެސް) އަށެވެ.

އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފާއި 44 އަހަރުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރްޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް، ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ހަތަރުގެ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ކަމަށް ކޯޓުގައި ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަވާޒު ޝަރީފާއި ދަރިކަލުން މަރިޔަމް 

ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ ޝައުކަތު ޖާވިދު ވިދާޅުވީ ނަވާޒު ޝަރީފު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އެކަން ސާބިތުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ނަވާޒު ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަކުރައްވާނީ ކިތައް ދުވަސްކަން އެނގޭނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއައިއެމްސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފަކީ ހަކުރު ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލުކޮޅު ބެލުމަށް އެކުވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ބޯޑަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހިތާއި ކިޑްނީގެ ހާލަތު ދެރަކަމުން ދާއިމީކޮށް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދީފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް