20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ނަވާޒު ޝަރީފު

ފަރުވާދިނުމަށް ނަވާޒު ޝަރީފު ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • ނަވާޒުގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
  • ނަވާޒަށް އިއްވާފައި ވަނީ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 11:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފު -- އެންޑީޓީވީ

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ނަވާޒު ޝަރީފް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޕާކިސްތާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސް (ޕީއައިއެމްއެސް) އަށެވެ.

އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފާއި 44 އަހަރުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރްޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް، ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ހަތަރުގެ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ކަމަށް ކޯޓުގައި ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަވާޒު ޝަރީފާއި ދަރިކަލުން މަރިޔަމް 

ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ ޝައުކަތު ޖާވިދު ވިދާޅުވީ ނަވާޒު ޝަރީފު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އެކަން ސާބިތުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ނަވާޒު ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަކުރައްވާނީ ކިތައް ދުވަސްކަން އެނގޭނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއައިއެމްސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފަކީ ހަކުރު ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލުކޮޅު ބެލުމަށް އެކުވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ބޯޑަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހިތާއި ކިޑްނީގެ ހާލަތު ދެރަކަމުން ދާއިމީކޮށް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދީފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް