23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ސަންޖޭ ދަތު

ސަންޖޭ ދަތުގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

 • ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވޭ
 • ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވީ 1981 ވަނަ އަހަރު
 • އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރީ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކުގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 08:06 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ސަންޖޭ ދަތުގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ އަދި ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަންޖޭ ދަތުގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ސަންޖޭގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންނާ އެކުގައެވެ.

ސަންޖޭގެ އަންހެނުން މަންޔަތާ ދަތު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި އޭނާގެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއަށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައި ވަނީ ވަރަށް ލޯބިންނެވެ. އެގޮތުން އާއިލާއަށް ސަންޖޭ ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވާއިރު އޭނަގެ މަންމަ އާއި ބައްފަ އަބަދުވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ދަރިއަކަށް ސަންޖޭ ވެފައިވާ ކަމަށް ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

މި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ސަންޖޭގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޝަހްރާން އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އިގްރާާއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ހިމަނާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ސަންޖޭގެ އަންހެނުންވަނީ، ފިރިމީހާގެ އުފަންދުވަހާ ގުޅިގެން އިތުރު ޓުވީޓްތައް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ސަންޖޭ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މި ކުޑަ ހަފްލާގައި އަމްރިތާ އަރޯރާ، ތަނީޝާ މުކަރްޖީ، ޗަންކީ ޕާންޑޭ ފަދަ ތަރިން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ. އަދި ސަންޖޭ ދަތުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ތްރިޝާ ދަތު ވެސް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ބައްޕައާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކުރުމަށް ފަހު 'ޑެޑީ ޑޫކްސް' އަށް ވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިން ވަނީ ސަންޖޭ ދަތުގެ އުފަންދުވަހު ސޯޝަލްމީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް އޭނާއަށް ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ފޮނުވާފައެވެ.

ސަންޖޭ އުފަންވީ 29 ޖުލައި 1959 އެވެ. އަދި ސަންޖޭ ދަތަކީ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެ، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާއަކީ ފިލްމު އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން، ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ، ކޮމޭޑިއަން، ޕޮލިޓީޝިއަން، އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެއް ވެސްމެއެވެ. 

ފިލްމީ ދާއިރާއަށް 1981 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ސަންޖޭ ދަތު ވަނީ މިހާތަނަށް 180 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމު ކުޅެފައެވެ. އަދި 37 އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް އޭނާ އަށް ވަނީ ދެ ފިލްމު ފެއަރ އެވޯޑް، ދެ އައިފާރ އެވޯޑް، ތިން ސްކްރީން އެވޯޑްގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް